แบบประเมินความพึงพอใจ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แบบประเมินความพึงพอใจนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง ตามภารกิจบริการสาธารณะ
เพื่อนำผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงงานให้ดีขึ้นต่อไป

ความหมายของคะแนน
1 = ไม่แสดงความเห็น
2 = พอใจน้อย
3 = พอใจ
4 = พอใจมาก
5 = พอใจมากที่สุด
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
* จำเป็นต้องระบุ
1.1 ข้อมูลทั่วไป *
1.2 อายุ *
1.3 อาชีพ *
1.4 ท่านเคยเข้าไปขอรับบริการ โดยเฉลี่ยกี่ครั้งต่อปี *
1.5 ท่านใช้เวลาในการเข้ารับบริการแต่ละครั้งนานเท่าใด *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy