แบบฟอร์มการยื่นเอกสาร Letter of Support แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย
ระบบปิดรับเอกสาร Letter of Support เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับนักวิจัยที่ยื่นเอกสารเข้ามา ทาง บพค. จะดำเนินการอัพโหลดเอกสารเข้าสู่ระบบ NRIIS ตามรหัสโครงการที่ท่านแจ้งไว้ต่อไป
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy