ลงทะเบียนรับวัคซีน COVID-19 สำหรับนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Registration Form for COVID-19 vaccine for MSU students and staffs)
หมายเหตุ..การลงทะเบียนครั้งนี้ไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลจากหมอพร้อม แต่เป็นวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรมาเป็นการเฉพาะ (Remark: This form is the survey form for MSUs' student and staff who would like to get vaccine by the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation)
Email *
คำนำหน้าชื่อ (Title) *
ชื่อ-สกุล (ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ) (Name-Last name) *
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (Passport number) *
วัน/เดือน/ปี เกิด (Date of Birth) date/month/year *
MM
/
DD
/
YYYY
อายุ (Age) *
น้ำหนัก (Weight) *
ส่วนสูง (height) *
เบอร์โทร (mobile no.) *
คณะ/หน่วยงาน (Faculty/College/Division/Office) *
ประเภทผู้รับวัคซีน *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of MAHASARAKHAM UNIVERSITY.