ĐĂNG KÝ THAM DỰ - REGISTRATION FORM
HỘI THẢO QUỐC TẾ NGHIÊN CỨU LIÊN NGÀNH VỀ NGÔN NGỮ VÀ GIẢNG DẠY NGÔN NGỮ LẦN THỨ VII

* Thời gian: 26-27 tháng 11 năm 2021
* Địa điểm: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Tp. Huế
-----
International Conference on Interdisciplinary Research in Linguistics and Language Education
* Time: 26-27 November, 2021
* Venue: University of Foreign Languages, Hue University. 57 Nguyen Khoa Chiem street, Hue city, Vietnam
Họ và tên/ Full name *
Chức vụ / Position
Học hàm, học vị / Title *
Đơn vị công tác/ Affiliation *
Điện thoại cá nhân/ Tel *
Email *
Hình thức tham gia/ Participate as *
Ghi chú khác / Other information
Cảm ơn/ Thank you!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Hue University. Report Abuse