แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์
ให้นักเรียนอ่านคำถามและทำเครื่่องหมายหน้าคำตอบที่คิดว่าถูกที่สุด เมื่อเสร็จแล้วกดปุ่ม ส่ง แล้วสามารถดูคะแนนได้
ชื่อ
Your answer
สกุล
Your answer
ชั้น
เลขที่
Your answer
1. ข้อใดต่อไปนี้เป็นผ้าลายสาเกต
1 point
2. ทรงแกะสลักบานประตูพระวิหารพระศรีศากยมุนี วัดสุทัศนเทพวราราม คู่หน้า
1 point
3. เป็นผู้นำวิชาการแพทย์แบบตะวันตกมาเผยแพร่ในประเทศไทย เช่น การปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษ การผ่าตัดแผนปัจจุบัน
1 point
4. ทรงปฏิรูปการสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข เช่น ขุดคลอง สร้างถนน ทางรถไฟ
1 point
5. ข้อใดไม่ใช่ผลงานของพระยาอนุมานราชธน
1 point
6. เป็นผู้ริเริ่มออกหนังสือพิมพ์ภาษาไทยฉบับแรก ชื่อว่า “บางกอกรีคอร์เดอร์”
1 point
7. ทำจากวัสดุธรรมชาติ สวมใส่สบาย ไม่ร้อนมาก เหมาะกับสภาพอากาศในประเทศไทย
1 point
8. ทรงรื้อฟื้นประเพณีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
1 point
9. ทรงนำงานหัตถกรรมช่าง 10 หมู่ เผยแพร่ให้ประชาชนที่ยากจนได้ฝึกฝนเป็นอาชีพ
1 point
10. สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นสถาปัตยกรรมผสมระหว่างศิลปะไทยและศิลปะยุโรป
1 point
11. ภูมิปัญญาไทยที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติ
1 point
12. อารยธรรมจีนด้านวรรณกรรมที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงแปลเป็นฉบับภาษาไทย
1 point
13. หนังสือที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงแปลเป็นภาษาไทย
1 point
14. พันธุ์ข้าวของไทย ที่มีชื่อเสียงระดับโลก
1 point
15. สถานที่รวบรวมตำรายาการแพทย์แผนไทย และตำรายาที่จารึกไว้บนแผ่นหินอ่อน
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms