Energieonderzoek Winkeliers gemeente Sliedrecht
Gemeente Sliedrecht en Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid werken samen met burgers en bedrijven aan de energietransitie. Hiervoor zijn het besparen van energie en het opwekken van energie belangrijke acties om de uitstoot van koolstofdioxide te verminderen. Het plaatsen van zonnepanelen biedt bijvoorbeeld veel kansen, maar ook belemmeringen. Wij willen met deze enquête graag achterhalen waar u als winkelier tegen aanloopt. Laat het ons weten. Misschien dat wij u namelijk verder kunnen helpen!

Geef door wat voor u relevant is.
Energie en uw winkel
Heeft het thema Energie (besparen en opwekken) een plaats in uw bedrijf?
Clear selection
Zo ja, wie gaat hierover?
Het verzoek om de persoon die hierover gaat de enquête in te laten vullen.
Weet u het aantal elektra aansluitingen die u heeft? Zo ja, hoeveel?
Hoe groot zijn uw aansluitingswaardes? (bijv. 3 x 80A)
Wat is uw totale elektraverbruik over 2018?
Is dit representatief over de afgelopen jaren? Zo nee, graag een toelichting.
Wat is uw totale aardgasverbruik (m3 aardgas of liter propaan) over 2018?
Is dit representatief over de afgelopen jaren? Zo nee, graag een toelichting.
Indien u aardgas verbruikt, bent u in het kader van "Aardgasloos" al alternatieven aan het onderzoeken (denk aan restwarmte, elektriciteit (warmtepompen), biogas en waterstof)? Graag een toelichting hierop geven.
Informatieplicht 2019
Heeft u uw bedrijf/bedrijven al gemeld volgens de Informatieplicht Energie? *
Kijk ook op onze website: https://www.sliedrecht.nl/sliedrecht-onderneemt/nieuws-voor-ondernemers/informatieplicht-energiebesparing.
Mocht de informatieplicht op u van toepassing zijn dan het verzoek deze als nog op te pakken.
Graag een toelichting op vraag hierboven
Kent u de energiebesparende maatregelen van de erkende maatregellijst(en)? Zo ja, welke heeft u inmiddels getroffen?
Welke energiebesparende maatregelen van de erkende maatregellijst(en) moet u nog treffen?
Treft u nog aanvullende energiebesparende maatregelen, die niet op de lijst staan? Zo ja, kunt u een toelichting geven?
Energie opwekken
Heeft u zonnepanelen op uw dak? *
Zo ja, hoe groot is uw opwekinstallatie (aantal zonnepanelen en piekvermogen)?
Zo nee, heeft u interesse in zonnepanelen, leg uit waarom wel / niet. *
Is uw dak geschikt (draagconstructie/staat van onderhoud/zonoriëntatie)?
Wilt u de opgewekte energie zelf verbruiken of wilt u meer produceren dan eigen verbruik?
Clear selection
Wilt u de opgewekte energie zelf verbruiken of wilt u meer produceren dan eigen verbruik?
Clear selection
Heeft u interesse om gezamenlijk zonnepanelen in te kopen? *
Heeft u interesse om gezamenlijk subsidie aan te vragen? *
Heeft u interesse om in gezamenlijk verband (collectief) energie te produceren en te leveren aan omgeving (buurbedrijven / omwonenden)? *
Heeft u interesse in het plaatsen van zonnepanelen, maar loopt u nog tegen bepaalde zaken aan? En wat voor zaken?
Mocht u interesse hebben, mogen wij dan contact met u opnemen? *
Investering
Hoe past de energietransitie binnen uw investeringsplannen?
Clear selection
Zou u hierbij hulp willen van financieringsvormen?
Bedrijfsnaam en contactpersoon: *
Disclaimer
De gegevens die in deze enquête worden verzameld zijn bedoeld om de situatie rondom energie bij winkeliers in Sliedrecht en hun wensen op dit vlak in kaart te brengen. Wij zullen deze gegevens gebruiken om een inzicht te vormen in kansen en problemen voor de energietransitie en als input voor verder stappen die wij hierin gezamenlijk willen maken. Uw gegevens zullen wij niet delen met derden.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy