ฟอร์มสมัครนักศึกษาฝึกงาน Traffy (Traffy Internship Application Form)
เมื่อกรอกฟอร์มแล้ว อีเมล์ Resume และ Transcript มาที่ traffyteam@gmail.com เพื่อรับการพิจารณา
(After filling this form; please send your resume and transcript to traffyteam@gmail.com unless you have sent it already.)
ชื่อ-นามสกุล (Name) *
เบอร์โทรศัพท์ (Phone Number) *
Email Address *
ภาควิชา มหาวิทยาลัย (Department, Faculty, and University) *
GPA *
GPA เฉพาะวิชา Programing *
ตำแหน่งที่สนใจ (Type of Application) *
Required
วันที่เริ่มและสิ้นสุดฝึกงาน (กรณีสมัครเป็นนักศึกษาฝึกงาน/สหกิจ) (Start and End dates of internship)
เช่น 26 มีนา - 26 ตุลา
งานที่สนใจ (Interested type of works) *
Required
ความสามารถการเขียน Program ด้วยภาษาต่างๆ (Programming language skills) *
ไม่มีความสามารถ (None)
พอเขียนได้ (Moderate)
เชี่ยวชาญ (Professional)
C
C++
Objective C
C#
Java
Android Java
PHP
HTML5
ความสามารถการเขียน Program ด้วยภาษาอื่นๆ (ระบุระดับด้วย) (Other programming language skills and levels)
ความสามารถอื่นๆ ที่อยากให้ทีมงานทราบ (Other expressive skills)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy