แบบทดสอบการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น
แบบประเมินการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป.เลย 3
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ตามตัวชี้วัด 3 ด้าน ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน
กลุ่มเป้าหมาย *
เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service