Obchodný model CANVAS
Je konceptuálny nástroj, ktorý obsahuje množinu prvkov a ich vzťahov a umožňuje vyjadrovať logiku firmy zarábania peňazí.
Ktorý obchodný model rsp. jeho časti sú Vám najviac sympatické? *
Ktoré obchodné modely alebo ich časti sa Vám v poslednom čase páčili alebo Vás zaujali? *
Your answer
1. Kde sa podľa Vás tvorí hodnota?
10 points
2. Vyberte nesprávnu formuláciu? *
10 points
3. Môže úspešne fungovať obchodný model, ak dávam hodnotu zákazníkovi (tomu čo nakupuje tovary alebo služby)?
10 points
4. Čo by malo predcházať Obchodnému modelu nového produktu? *
10 points
5. Aké pokračovanie má mať Obchodný model? *
10 points
6. Je potrebné začať tvoriť OM CANVAS nasledovnými prvkami *
10 points
7. Pokračovať v tvorbe v OM CANVAS po krokoch z predchádzajúcej otázky 1, je potrebné nasledujúcimi prvkami *
10 points
8. Aký počet prvkov má OM CANVAS? *
10 points
9. Vyberte najmenej vhodnú logiku pre OM CANVAS *
10 points
10. Distribučná krivka vyjadruje? *
10 points
11. Os X - distribučnej krivky vyjadruje *
10 points
12. Os Y - distribučnej krivky vyjadruje *
10 points
13. "Persona" v OM CANVAS znamená *
10 points
14. Za "viacstranný trh" sa považuje *
10 points
15. Treba zohľadňovať v OM Canvas rozdiel medzi spotrebitelom a zákazníkom? *
10 points
16. Tvorba empatickej mapy sa priamo vzťahuje ku kroku OM CANVAS? *
10 points
17. Je hodnota u toho zákazníka / spotrebiteľa vnímaná rovnako v čase? *
10 points
18. Pri distribučných kanáloch v OM CANVAS AIDA systém vyjadruje nasledovné 4 fázy. Vyberte správne pomenovanie. *
10 points
19. V akej časti OM CANVAS je potrebné urobiť / vykonať zdôvodnenie ceny pre zákazníka? *
10 points
20. Obchodný model CANVAS nemusí zohľadňovať? *
10 points
21. Obchodný model CANVAS priamo nepracuje s *
10 points
22. Ideálna doba tvorby OM CANVAS vo firmách je *
10 points
23. Za vytvorenie OM CANVAS by mal byť zodpovedný
10 points
24. OM CANVAS vytvára, vytvárajú vo firmách *
10 points
25. Dokument OM CANVAS sa vo firme *
10 points
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy