Naléhavé upozornění stran táborových dotací, ale i dotací na běžnou celoroční činnost (oddílové aktivity, materiál, klubovny a pod.)

Jedná se o prostředky MŠMT poskytnuté krajům na činnost neziskových organizací z programu Státní podpory práce s dětmi a mládeží.

Oddílů, které o tuto dotaci nežádaly, se tento dotazník netýká.

O reakci prosíme ty, kdo se rozhodli žádat o tyto prostředky krajské úřady svého kraje, mají dotaci přislíbenou a jsou připraveni ji přijmout.

Vážení kolegové, zdravíme z ústředí.

Prosíme, abyste nám obratem, opravdu co nejrychleji, dali vědět, pokud jste žádali o prostředky v grantových programech Vašeho kraje. Jde nám o ty prostředky, které Ministerstvo školství postoupilo krajům a na které jsme vás - v dobré víře, že to posílí běžnou, celoroční činnost a hlavně ve víře, že pravidla mezi MŠMT a kraji budou koordinována a prostupná - upozornili z ústředí. To, že kraje jsou svázány přísnějšími dotačními pravidly, jsme netušili a tušit nemohli. Prověřili jsme situaci s krajem Moravskoslezským a s MŠMT. Výklad těchto dvou institucí se bohužel různí. Věc je velmi komplikovaná. Prosíme tedy o výše uvedené - všechny oddíly, které požádaly o dotace z kraje na táborové aktivity, musí podat tuto informaci obratem na ústředí. Rozlište, prosím, na co jste žádali, zda denní sazbu, na materiál, na dopravu atd. Stačí velmi stručná informace.

Pokud jste žádali i na celoroční činnost, přidejte prosím tuto informaci také. I tam mohou nastat problémy, třebaže nyní akutně potřebujeme řešit právě tábory.

Prosíme o vyrozumění i od těch, kdo v minulých dnech v této věci sami kontaktovali ústředí. Seznam potřebujeme kompletní. Prosím, vyplňte co nejdříve odkaz.
Sledujte prosím naše www a fcb, tento nebo příští týden budeme ve věci zveřejňovat další informace.

Je nám jasné, že měnit vaše plány, zejména v oblasti táborových financí, je nyní složité. Budeme hledat takovou cestu, která vás nepoškodí, i když dotační podmínky krajů jasně upozorňovaly na to, že souběh možný není. Zda se to podaří, není jisté. Na krajském webu (např. Moravskoslezského kraje) bylo jasně specifikováno, o jaké jde prostředky a dotčené oddíly dokonce v tomto smyslu - podle sdělení úřednic kraje - podepisovaly čestná prohlášení. Právě proto potřebujeme výsledky z dotazníku níže.

S díky za ústředí

Kateřina Adamcová a Tomáš Novotný

TOM číslo *
Your answer
Název oddílu *
Your answer
Kraj *
Jméno a příjmení vedoucího oddílu *
Your answer
Platný telefonický kontakt na vedoucího oddílu *
Your answer
Platný emailový kontakt na vedoucího oddílu *
Your answer
Žádali jsme o přidělení krajských dotací (z programu MŠMT, tedy peněz poskytnutých ministerstvem některým krajům). *
Od kraje nám byly přiznány prostředky na tábor. *
V případě dotací na tábor, vyberte konkrétní účel. *
Můžete vybrat i více možností
Required
Máte-li přidělenou dotaci od kraje, budete na tento tábor žádat i od Asociace TOM? *
V případě přidělené dotace na celoroční činnost, vyberte konkrétní účel. *
Můžete vybrat i více možností
Required
Máte-li přidělenou dotaci od kraje, budete o dotaci na oddílovou činnost žádat i od Asociace TOM? *
Moje poznámky k řešené problematice:
Maximálně 4 věty.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Asociace turistických oddílů mládeže ČR. Report Abuse - Terms of Service