แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (สำรวจโดยครู)
โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
1. ชื่อ-สกุล (ผู้ปกครอง) *
2.ชื่อบ้าน หมู่ที่ *
3ท่านมีบุตรหลานที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนกี่คน (อยู่บ้านเดียวกัน)
4.บุตรหลานของท่านศึกษาอยู่ระดับชั้นใด (อยู่บ้านเดียวกัน) * *
Required
5. ครอบครัวของท่านมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดที่สามารถใช้ในการเรียนทางไกลได้
การเรียนทางไกล หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดขึ้นโดยผู้เรียนและผู้สอนอยู่ไกลกัน แต่สามารถทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ โดยอาศัยสื่อต่างๆ ที่เรียกว่าสื่อประสม ได้แก่ เอกสาร สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงสื่อบุคคลช่วยในการจัดการเรียนการสอน
5.1 คอมพิวเตอร์ (PC) *
มีจำนวนคอมพิวเตอร์ (PC) จำนวนกี่เครื่อง (หากไม่มีคอมพิวเตอร์ (PC) ให้พิมพ์เลข 0)
5.2 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook) *
มีจำนวนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook) จำนวนกี่เครื่อง *หากไม่มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook) ให้พิมพ์เลข 0 *
5.3) แท็บเล็ต (Tablet) * *
มีจำนวนแท็บเล็ต (Tablet) จำนวนกี่เครื่อง *หากไม่มีแท็บเล็ต (Tablet) ให้พิมพ์เลข 0 *
5.4) สมาร์ทโฟน (Smart Phone) * *
มีจำนวนสมาร์ทโฟน (Smart Phone) จำนวนกี่เครื่อง *หากไม่มีสมาร์ทโฟน (Smart Phone) ให้พิมพ์เลข 0 *
5.5) สมาร์ททีวี (Smart TV) * *
มีจำนวนสมาร์ททีวี (Smart TV) จำนวนกี่เครื่อง *หากไม่มีสมาร์ททีวี (Smart TV) ให้พิมพ์เลข 0 *
5.6) โทรทัศน์จอแบน (เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้) *
5.7) โทรทัศน์ธรรมดา (รุ่นเก่า) *
มีจำนวนโทรทัศน์ธรรมดา (รุ่นเก่า) จำนวนกี่เครื่อง *หากไม่มีโทรทัศน์ธรรมดา (รุ่นเก่า) ให้พิมพ์เลข 0 *
6. ครอบครัวของท่านมีโทรทัศน์ที่มีระบบจานดาวเทียม KU-Band (จานทึบ) สามารถดูช่องการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV หรือไม่ *
7. สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการเรียนทางไกลเป็นแบบใด * *
8. ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตในบริเวณบ้านของท่านมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด * *
9.ชื่อผู้กรอก * *
10.สถานะของผู้กรอกข้อมูล * *
11.เบอร์โทรศัพท์ * *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์. Report Abuse