Medverka under Co-Create Malmö 14 - 21 nov
Co-Create Malmö är en samverkansfestival som medskapas av oss som är engagerade för att i samverkan skapa ett bättre Malmö för fler! Kika på hemsidan om er idé passar in i syftet med Co-Create Malmö.

Festivalen bygger på principen om självorganisering. Programpunkterna, de möten eller workshops som utgör festivalens innehåll, kan arrangeras av föreningar, kommunala aktörer/projekt, aktivister, samhällsentrepenörer eller andra som ser att vi kan nå längre genom en bättre, fördjupad samverkan mellan kommunen och ideella föreningar och rörelser. Dessa tillfällen utgör sedan det samlade programmet som sprids, marknadsförs som en helhet.

Är du nyfiken eller undrande om och hur ni ska vara med. Ta kontakt med någon av oss för att undersöka saken närmare.

Har du en idé om att bjuda in till ett evenemang, fyll i uppgifterna nedan och läs mer vad ni kan tänka på och några hållpunkter framöver sist på denna sida. Fyll i den information ni har. Ni kan komplettera senare.

> Anmäl gärna så fort som möjligt så får ni mer spridning för ert event!

> Vi kommer att ha ett gemensamt anmälningssystem där deltagarna anmäler sig till arrangemangen de önskar delta på och där ni plockar ut listor på deltagare och ansvarar för kommunikation direkt med dem som är anmälda till ert arrangemang.

> Vi rekommenderar att arrangemangen är mellan 2-4 timmar.

> En första version av programmet presenteras, och möjligheten för deltagare att anmäla sig, öppnar den 25:e oktober.
Ditt namn
E-post
Titel och inbjudningstext. Vad ni bjuder in till? Inbjudningstexten får vara max 70 ord.
Vem eller vilka bjuder in?
Ange förslag på tidpunkt(er) under 14-21 november. Ange gärna flera möjliga.
Lokal
Har ni frågor eller behöver hjälp med något?
Inför ert evenemang - tänk på att:

> Arrangemangen ska vara gratis och öppna för alla.

> Ert arrangemang stödjer syftet, att skapa ett mer öppet, demokratiskt och jämlikt Malmö tillsammans.

> Och att ni vill bjuda in fler till dialog och medskapande kring något som är angeläget för er. Något nu är nyfiken på. Vill ni arrangera något där tiden används till att någon presenterar från en scen och deltagarna lyssnar. Eller vill ni mest presentera en färdig idé eller något lyckat projekt? Då passar andra sammanhang bättre.

> Ni för dialog med oss som tagit initiativet så att det passar in i helheten på ett bra sätt. Om förslag till arrangemang avviker för mycket i syfte och form kan vi välja att inte ta med det i programmet.
Mer information
www.ccmalmo.se
Facebook- event
https://www.facebook.com/events/1165522160157220/

Kontakt:
David Ershammar, david.ershammar@gmail.com, 0707166089
Lari Pitkä-Kangas, lari.pitka-kangas@mip.org.se, 0708-653608
Tom Roodro, tom.roodro@malmo.se
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy