แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 (สรพ.6)
คำชี้แจง   แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 (สรพ.6) โดยข้อมูลบางส่วนจะนำไปปรับปรุงการให้บริการเว็บไซต์ เพื่อสนองต่อการให้บริการให้มากที่สุด จึงขอความร่วมมือจากท่านประเมินตามความเป็นจริง และขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 เพศ *
1.2 อายุ *
1.3 สถานะ *
1.4 ความถี่ในการใช้งาน *
1.5 ท่านใช้บริการเว็บไซต์ สรพ.6 เกี่ยวกับงานอะไร *
ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
1. ระดับความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ สรพ.6 *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
เนื้อหา ข่าวสารต่างๆ มีความชัดเจน ถูกต้อง และมีประโยชน์
ข้อมูลมีความทันสมัย ปรับปรุงข้อมูลอยู่ตลอดเวลา
การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจง่าย
การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลสะดวกต่อการค้นหา
การจัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม
หน้าเว็บไซต์มีความสวยงาม น่าสนใจ
ความพึงพอใจของการใช้บริการในภาพรวม
2. กรุณาให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น *
3. ระดับความพึงพอใจต่อผลการปฏิบัติงานของ สรพ.6 *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
รูปแบบมีความหลากหลายและน่าสนใจ
การสื่อสารมีความชัดเจน เข้าใจง่าย
การนำไปใช้ประโยชน์
ความพึงพอใจผลการปฏิบัติงานในภาพรวม
4. กรุณาให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงผลการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy