แบบประเมินความพึงพอใจของเทศบาลเขาชุมทอง
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. ผู้ตอบแบบสอบถาม *
2. ท่านเคยติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลเขาชุมทองผ่านทางใดบ้าง *
Required
3. ความพึงพอใจในการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
5. ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ โดยเน้นจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกัน การ ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
4. ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติมอื่น ๆ (โปรดระบุ) :
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy