แบบสอบถามการให้บริการของสำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคมสำนักงาน กสทช. ปี 2562
สำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช. ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการให้บริการ เพื่อที่จะนำผลการสำรวจที่ได้รับไปสู่การปรับปรุงบริการให้ดีขึ้นต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ *
2. สถานะผู้ขอรับบริการ *
3. วัตถุประสงค์ของการขอรับบริการ *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service