Kurz Objav Krista 2019 - prihlásenie
Konanie kurzu: 28.októbra - 9.decembra 2019
Meno a priezvisko *
Vek *
E-mail *
Telefón *
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Odoslaním tohto prihlasovacieho formulára udeľujem Rímskokatolíckej Cirkvi - farnosť Bratislava Trnávka (ďalej ako „prevádzkovateľ“) výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov (meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo), a to v súlade s ustanoveniami zák. č. 122/2013 Z. z. a od 25.05.2018 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje na účely informovania o aktivitách prevádzkovateľa spojených s jeho činnosťou, vrátane organizovania zbierok, podujatí, dobrovoľníckych aktivít a iných činností, o stave riešenia a dosiahnutých výsledkoch. Súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú, do jeho odvolania.
Svojim podpisom vyhlasujem, že som oboznámený so všetkými skutočnosťami a právami dotknutej osoby vyplývajúcimi zo zákona o ochrane osobných údajov, ktorými sú právo na informácie a prístup k osobným údajom, právo na opravu, výmaz osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov, či právo namietať spracúvanie osobných údajov a beriem na vedomie, že spracovávané údaje budú archivované
a likvidované v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
Zároveň svojim podpisom vyhlasujem, že som bol informovaný o práve kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním svojich osobných údajov a že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na tomto súhlase pred jeho odvolaním.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy