Dotazník k diplomové práci
Vážené respondentky, vážení respondenti,

jmenuji se Eva Libánská a jsem studentkou oboru Psychologie na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníků, které jsou podkladem pro mou diplomovou práci „ Sebepojetí dospělých jedinců s koktavostí“. Výzkumu se mohou účastnit jak osoby s koktavostí, tak i jedinci bez poruchy řeči. Vaše účast ve výzkum je dobrovolná a anonymní.

Na následujících stranách Vás nejprve požádám o vyplnění základních demografických údajů důležitých pro realizaci výzkumu. V dalším oddíle naleznete celkem 32 tvrzení, která hodnotíte na škále od 1 do 4 (5) na základě toho, zda pro Vás platí 4 (5), nebo neplatí 1. Dovoluji si Vás tímto požádat, o co nejpřesnější vyplnění dotazníků.


Předem děkuji za spolupráci. Bc. Eva Libánská

Věk *
Your answer
Pohlaví *
Rodinný stav *
Vzdělání *
Zaměstnání *
V průběhu života mi byla diagnostikována porucha/vada řeči: *
Pokud ano, doplňte název poruchy/vady řeči:
Your answer
V průběhu života mi byla diagnostikována koktavost: *
Pokud ano, označte období, ve kterém Vám byla koktavost diagnostikována:
Pozorně si přečtěte následující výroky. U každého zvažte, do jaké míry vystihuje právě Vás, tj. do jaké míry uvedené tvrzení pro Vás platí (4) či neplatí (1). Svoji volbu vždy vyznačte na příslušné škále. *
Označte příslušnou odpověď v každém řádku.
neplatí 1
2
3
4 platí
Mám pocit, že si uchovávám svoji osobní důstojnost nejméně v takové míře, jako většina ostatních lidí.
Jsem vždy náchylný/á považovat se za neúspěšného člověka.
Myslím si, že mám řadu dobrých vlastností.
Jsem schopný/á dělat mnoho věcí stejně dobře jako ostatní.
Zdá se mi, že nemohu být u sebe na nic zvláštního hrdý/á.
Mám k sobě dobrý vztah.
Chtěl/a bych si sám/sama sebe víc vážit.
Jsem se sebou vcelku spokojený.
Občas pociťuji svoji neužitečnost.
Někdy si myslím, že jsem naprosto neschopná.
Pozorně si přečtěte následující výroky. U každého zvažte, do jaké míry vystihuje právě Vás, tj. do jaké míry uvedené tvrzení pro Vás platí (5) či neplatí (1). Svoji volbu vždy vyznačte na příslušné škále. *
Označte příslušnou odpověď v každém řádku.
neplatí 1
2
3
4
5 platí
To, co si o sobě myslím, je často rozporuplné.
Stává se, že jeden den si o sobě něco myslím, a druhý den, si o sobě myslím něco jiného.
Hodně času věnuji úvahám, jaký/á opravdu jsem.
Někdy mám pocit, že ve skutečnosti nejsem takový/á, jakým/kou se navenek zdám být.
Když přemýšlím o tom, jakým/kou jsem byl/a v minulosti, nejsem si jist/a, jaký/á jsem opravdu byla.
Zřídkakdy pociťuji rozpor mezi různými stránkami své osobnosti.
Někdy si myslím, že znám jiné lidi lépe než sebe.
Mínění, která o sobě mám se velmi často mění.
Kdybych měl/a popsat svoji osobnost, můj popis by byl pravděpodobně každý den jiný.
Nejsem si jist, zda bych někomu jinému dokázal/a říci, jaký/á opravdu jsem, a to i v případě, kdybych sám chtěl/a.
Vcelku mám jasnou představu o tom, kdo jsem a jaký jsem.
Často je pro mě těžké se o něčem rozhodnout, protože opravdu nevím, co chci.
Pozorně si přečtěte následující výroky. U každého zvažte, do jaké míry vystihuje právě Vás, tj. do jaké míry uvedené tvrzení pro Vás platí (4) či neplatí (1). Svoji volbu vždy vyznačte na příslušné škále. *
Označte příslušnou odpověď v každém řádku.
neplatí 1
2
3
platí 4
Když se o to opravdu usilovně snažím, pak mohu vždy zvládat nesnadné problémy.
Když se někdo postaví proti mně, mohu nalézt způsob, jak dosáhnout toho, čeho dosáhnout chci.
Je pro mne poměrně snadné držet se svých předsevzetí a dosáhnout cílů, které si postavím.
Díky svým zkušenostem a možnostem vím, jak zvládat nečekané situace.
Důvěřuji si plně, že mohu efektivně zvládat neočekávané situace.
Vynaložím-li na to potřebné úsilí, pak mohu nalézt řešení téměř pro každý problém.
Když se dostanu do obtíží, umím zůstat klidný/á, protože se mohu plně spolehnout na svou schopnost zvládat těžkosti.
Když stojím před určitým problémem, pak mě napadá hned několik způsobů, jak se s ním vypořádat.
Když se dostanu do tísnivé situace, podaří se mi obvykle vymyslet, co by se dalo dělat.
Bez ohledu na to, co se děje, jsem obvykle schopen/schopna vypořádat se s tím.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service