แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการ Website: www.nlac.mahidol.ac.th
แบบสำรวจนี้เพื่อทำการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์และข้อมูลบางส่วนจะนำไปปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อสนองต่อการบริการให้มากที่สุด
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพ *
อายุ *
คุณเข้าใช้งาน Website ด้วยเครื่องมือชนิดใด
Clear selection
คุณใช้ Web Browser ใดในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
Clear selection
ระยะเวลาในการเข้าใช้ *
ส่วนที่ 2 การออกแบบ และความสะดวกในการใช้งาน
1 (น้อยที่สุด)
2 (น้อย)
3 (ปานกลาง)
4 (มาก)
5 (มากที่สุด)
ความสวยงาม ทันสมัย น่าสนใจของเว็บไซต์
การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
เมนูง่ายต่อการใช้งาน
สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน
ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม
ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์
ภาพรวมในการออกแบบเว็บไซต์อยู่ในระดับใด
Clear selection
ส่วนที่ 3 ด้านคุณภาพของเนื้อหา รายละเอียด
1 (น้อยที่สุด)
2 (น้อย)
3 (ปานกลาง)
4 (มาก)
5 (มากที่สุด)
ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกันและสามารถสื่อความหมายได้
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
ความเหมาะสมของข้อมูลภายในเว็บไซต์
ภาพรวมในคุณภาพของเนื้อหาอยู่ในระดับใด
Clear selection
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Mahidol University. Report Abuse