Rövid felmérés az IT szerződések óra elején
10 kérdés, közösen elemezzük majd az eredményeket.
Email address *
1. Új Ptk. alapján államvizsgáztam: *
Required
2. Van QR-olvasó a telefonomon. *
3. Kezeltem már saját weboldalam (vagy másét). (Magyarázat: bármilyen művelet "ér", pl. képet töltöttem fel, szöveget szerkesztettem stb.) *
4. Tettem már be Facebook-pixel kódot vagy Google Ads remarket kódot weboldalba. *
5. Részt vettem már legalább egy informatikai tárgyú szerződés jogi szempontú véleményezésében. *
6. Részt vettem már legalább egy informatikai tárgyú szerződéshez kapcsolódó személyes megbeszélésen (szerződő felek közöttin). *
7. Kötbért milyen gyakran láttam alkalmazni informatikai szerződésekben? *
8. A GDPR bevezetése óta láttam-e speciális adatvédelmi klauzulákat, esetleg adatfeldolgozási szerződéseket/mellékleteket informatikai szerződésekhez kapcsolódóan? *
9. Mekkora a szerződésszegésből fakadó károk megtérítésének felső korlátja az anyagi jogban (feltéve, hogy a szerződés nem tartalmaz ilyen irányú korlátozó rendelkezést)? *
10. Történt-e változás a kártérítési felelősség korlátozásának lehetőségével kapcsolatban az új Ptk.-ban? (nem az előreláthatóság követelményével kapcsolatos) *
Submit
This form was created inside of Ormos Ügyvédi Iroda. Report Abuse