Projecte Galàxia 3.1 (Alumnat)
Volem analitzar els avantatges i inconvenients del projecte. Per favor, valora de manera gradual segons la teva opinió. LES RESPOSTES SÓN ABSOLUTAMENT ANÒNIMES.
Curs i etapa:
1.- L'ensenyament en equip facilita la comprensió del que estic treballant.
Totalment en desacord
Totalment d'acord
2.- L'ensenyament en gran grup no és convenient per a nins insegurs o tímits.
Totalment en desacord
Totalment d'acord
3.- L'ensenyament en equip ens ofereix activitats més diferents i motivadores.
Totalment en desacord
Totalment d'acord
4.- L'ensenyament en gran grup dificulta que ens ajudin en les dificultats individuals que tenim.
Totalment en desacord
Totalment d'acord
5.- Juntar els tres grups facilita el tenir més amics.
Totalment en desacord
Totalment d'acord
6.- El model d'avaluació en el gran grup és diferent a com ens avaluaven l'any passat.
Totalment en desacord
Totalment d'acord
7.- Fer feina en equip ajuda a entendre el que s'està aprenent.
Totalment en desacord
Totalment d'acord
8.- El treball cooperatiu, tal com es desenvolupa en el projecte, possibilita de manera extraordinària la relació entre nosaltres.
Totalment en desacord
Totalment d'acord
9.- El projecte Galàxia 3.1 ens permet tenir més recursos a l'aula.
Totalment en desacord
Totalment d'acord
10.- A l'hora de fer feina cooperativament tothom aporta el màxim que pot al grup.
Totalment en desacord
Totalment d'acord
11.- Treballar 4-5 docents alhora amb 75-90 nins possibilita que en tot moment conegui el que he de fer.
Totalment en desacord
Totalment d'acord
12.- Treballar 4-5 docents alhora amb 75-90 nins no implica majors problemes de convivència a l'aula.
Totalment en desacord
Totalment d'acord
13.- El projecte Galàxia 3.1 ha possibilitat que millorés les notes en relació al curs passat.
Totalment en desacord
Totalment d'acord
14.- Quan més aprenc és quan faig activitats dels projectes.
Totalment en desacord
Totalment d'acord
15.- L’entorn de la gran aula ha contribuït a que em distregui fàcilment.
Totalment en desacord
Totalment d'acord
16.- L’entorn de la gran aula afavoreix la meva autonomia i la iniciativa a l'hora de prendre decisions.
Totalment en desacord
Totalment d'acord
17.- El professorat implicat en el projecte treballa com un autèntic equip.
Totalment en desacord
Totalment d'acord
18.- M'agrada més cercar la informació en l'iPad que en els llibres de text.
Totalment en desacord
Totalment d'acord
19.- Els projectes que hem fet han estat molt interessants.
Totalment en desacord
Totalment d'acord
20.- M'agradaria que el projecte Galàxia 3.1 seguís el proper any.
Totalment en desacord
Totalment d'acord
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google.