Заявка за участие в лятна школа

Настоящата форма има за цел регистрация на участниците в Лятна школа за бенефициентите по проект
Формиране на нова генерация от изследователи в областта на математиката, информатиката и компютърните науки чрез подкрепа на творческия и иновативен потенциал на докторанти, постодокторанти и млади учени във Факултета по математика и информатика на Софийски Университет “Св. Климент Охридски”
Договор № BG051PO001-3.3.06-0052 по ОП РЧР към ЕСФ

Лятната школа ще се проведе извън София (най-вероятно в Боровец) в периода 21-28 Юли 2013 година.

Разходите (нощувки, дневни, пътни разходи) за участие на бенефицентите и лекторите се покриват по проекта.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question