Exams Website: Impact Survey/Eksamenwebtuiste: Impakstudie
The purpose of the survey is to determine the usefulness and user-friendliness of the website./Die doel van die opname is om die nuttigheid, asook gebruikersvriendelikheid van die webtuiste te bepaal.
I am a.../Ek is 'n... *
Please evaluate the usefulness of the website./Evalueer asb die nuttigheid van die webtuiste.
5=Excellent/Uitstekend, 4=Very good/Baie goed, 3=Good/Goed, 2=Average/Gemiddeld, 1=Bad/Swak
5
4
3
2
1
Learners: The papers help me improve my marks./Leerders: Die vraestelle help my om my punte te verbeter.
Teachers: The website helps me to prepare my learners better for the exams./Onderwysers: Die webtuiste help my om my leerders beter voor te berei vir die eksamens.
Parents: The website helps my child(ren) to prepare better for the exams./Ouers: Die webtuiste help my kind(ers) om beter voor te berei vir die eksamens.
Please evaluate the user-friendliness of the website./Evalueer asb die gebruikersvriendelikheid van die webtuiste.
5=Excellent/Uitstekend, 4=Very good/Baie goed, 3=Good/Goed, 2=Average/Gemiddeld, 1=Bad/Swak
5
4
3
2
1
It is easy to find what I am looking for./Dis maklik om te kry waarna ek soek.
It is easy to download the documents./Dis maklik om die dokumente af te laai.
It is easy to open the documents./Dis maklik om die dokumente oop te maak.
Comments/Kommentaar
Any comments or recommendations./Enige kommentaar of aanbevelings.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy