Bình chọn Tác Phẩm - Tạp Chí King's Novel kỳ 1
-Thời hạn bình chọn cho các tác phẩm sẽ kết thúc vào ngày 20/08/2017
-Mỗi tài khoản Google chỉ được bình chọn tối đa 2 tác phẩm.
-2 tác phẩm có lượt bình chọn cao nhất sẽ được đăng tải tiếp tục chương tiếp theo vào Tạp chí King's Novel kỳ 2
Email address
Bạn sẽ bình chọn cho tác phẩm nào xuất hiện tiếp trong số Thứ 2 của Tạp Chí King's Novel
Required
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms