વિનંતી ફોર્મ - સિદ્ધાર્થ ગ્રુપ [request form - Siddharth group]
સિદ્ધાર્થ ગ્રુપ આંતરિક વિનંતી [Siddharth group internal request]
સિદ્ધાર્થ ગ્રુપ [Siddharth Group]
નોંધણી નંબર [Registration Number]
એડમિન ઉપયોગ માટે[Only for admin user]
Your answer
ઉપલબ્ધ વસ્તુઓ [Available items] *
મિત્રો કોઈને તુલસી નો પ્લાન્ટ જોઈતો હોય તો વિનંતી ફોર્મ ભરી ફ્રી માં મંગાવી શકે છે. તમારા ઘરે મોકલી આપવામાં આવશે. [જુનાગામ માટે જ લાગુ]
તુલસી [Tulsi]
જથ્થો [Quantity] *
તમારૂં પૂરું નામ [Your full name] *
Your answer
સરનામું [Address] *
Your answer
સંપર્ક નંબર [Contact number] *
Your answer
વિશેષ નોંધ [Remarks]
Your answer
ફોર્મ ભરવામાં કોઈ સમસ્યા? [Any problem in form fill up] *
ફોર્મ ભરવામાં કોઈ સમસ્યા થાય તો સંપર્ક કરો - digitaltown.info@gmail.com [Any problem in form fill up contact on - digitaltown.info@gmail.com]
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy