JML-enkät 2018
Kära programstuderande!
Den här enkäten är en viktig del i arbetet med syfte att göra de här programmen, och de här sektionerna, till en bättre plats för alla. Svaren är anonyma och kommer ligga till grund för uppdateringen av de mål och den handlingsplan som definierar sektionernas gemensamma jämlikhetsarbete.

Dina svar är värdefulla då vi inte vet vad som kan förbättras på våra program utan dem. Ju fler svar som ges, desto fler perspektiv får vi vilket gör att våra program blir bättre och mer inkluderande för alla studenter, nu men även i framtiden!

Med vänliga hälsningar,
De JML-ansvariga studenterna

1. Hur gammal är du? *
2. Vilken könstillhörighet har du? *
3. Vilket program går du? *
4. Är du medlem i sektionen? *
Betalat kåravgift
5. Har du deltagit eller engagerat dig i någon eller några av följande sektionsaktiviteter under det senaste året? *
Required
6. Har du flyttat till Stockholm i samband med studierna? *
7. Upplever du att sektionen är en plats för alla? *
7.1 Kommentar
Your answer
8. Upplever du att alla likabehandlas på sektionen? *
8.1 Om du svarade nej, varför? Har du något förslag på hur det ska förbättras?
Your answer
8.2 Annan kommentar
Your answer
9. Har du blivit trakasserad, diskriminerad eller på något sätt blivit illa behandlad på sektionen? *
9.1 Kommentar
Your answer
10. Vet du hur du anmäler om du har blivit trakasserad, diskriminerad eller illa behandlad på sektionen? *
10.1 Kommentar
Your answer
11. Har du under det gångna året blivit hetsad av en annan student att dricka alkohol i sektionssammanhang? *
11.1 Kommentar
Your answer
12. Har du under det gångna året hetsat en annan student till att dricka alkohol i sektionssammanhang? *
12.1 Kommentar
Your answer
13. Har du under det gångna året känt dig ifrågasatt på grund av din alkoholkonsumtion? *
13.1 Kommentar
Your answer
14. Hur upplever du mottagningen? *
Exempelvis, kände du att du var välkommen att delta på alla aktiviteter? Hade möjlighet att delta på aktiviteter? Har du känt dig hetsad att dricka alkohol?
Your answer
15. Hur upplever du sektionslokalerna? Vilken stämning råder? Upplever du att det är lokaler för alla? *
Tolvan på campus Valhallavägen och Rudan i Flemingsberg
Your answer
16. Finns det en fråga inom jämlikhet, mångfald eller likabehandling som du skulle vilja att sektionerna jobbar med i år?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms