Studie om ordidentifiering
Sign in to Google to save your progress. Learn more
[for English scroll down]
Den här är en studie om ordidentifiering. Den utförs inom ramen för min master-uppsats i Tvåspråkighet på Stockholms universitet. Kontaktpersonen är Prof. Emanuel Bylund (manne.bylund@biling.su.se).

𝐊𝐫𝐚𝐯 𝐟ö𝐫 𝐝𝐞𝐥𝐭𝐚𝐠𝐚𝐧𝐝𝐞:

𝐃𝐮 ä𝐫:
1. 18–60 år gammal
2. 𝐃𝐚𝐧𝐬𝐤 𝐦𝐨𝐝𝐞𝐫𝐬𝐦å𝐥𝐬𝐭𝐚𝐥𝐚𝐫𝐞
3. 𝐀𝐯𝐚𝐧𝐜𝐞𝐫𝐚𝐝 𝐬𝐯𝐞𝐧𝐬𝐤 𝐭𝐚𝐥𝐚𝐫𝐞 (du har antingen kommit i kontakt med svenska vid en tidlig ålder 𝐞𝐥𝐥𝐞𝐫 senare i ditt liv)
4. Högerhänt och med normal eller korrigerad synskärpa

𝐃𝐮 𝐡𝐚𝐫:
1. En dator och en stabil internet anslutning
3. Inga diagnoserade inlärningssvårigheter
4. Ett tyst rum där du kan vara ensam och utföra experimentet
5. (Valfritt) ett headset ifall du riskerar att det inte blir tillräckligt tyst för att komplettera studien ostört

𝐃𝐮 𝐬𝐤𝐚:
1. Svara på en språklig färdighetstest på svenska
2. Fyll i en kort bakgrundsenkät
3. Svara på två uppgifter på din dator där du måste bestämma om de ord som visas på skärmen är svenska eller inte
4. De två uppgifter ska utföras 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐭𝐯å 𝐨𝐥𝐢𝐤𝐚 𝐭𝐢𝐥𝐥𝐟ä𝐥𝐥𝐞𝐧
5. 𝐕𝐚𝐫𝐣𝐞 𝐮𝐩𝐩𝐠𝐢𝐟𝐭 𝐮𝐭𝐟ö𝐫𝐬 𝐢 𝐜𝐚 𝟑𝟎 𝐦𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞𝐫

𝐌ö𝐣𝐥𝐢𝐠𝐚 𝐫𝐢𝐬𝐤𝐞𝐫:
Det finns inga risker, varken fysiska eller psykologiska, med att deltaga i den här studien.

𝐕𝐢𝐥𝐥𝐤𝐨𝐫:
Ditt deltagande är frivilligt och dina uppgifter kommer att behandlas helt anonymt. Du kan avsluta ditt deltagande när som helst utan förvarning.

Om du väljer att delta kommer projektet att använda viss information om dig (till exempel din ålder och språkanvändningsvanor). Denna information kommer att samlas in genom en webbaserad enkät. Informationen eller en del av informationen kan komma att kunna kopplas till dig endast genom denna bakgrundsinformation. Märk att ditt namn eller personnummer aldrig kommer att efterfrågas.

Om du är intresserad av att delta vänligen lämna din e-postadress här eller kontakta mig (Revekka Anagnostopoulou) via mejl eller telefon (rebeccaanagnost@gmail.com /+46722452639).

Vänligen dela den här informationen om du känner någon som uppfyller kraven

Ingen ersättning ingår

Tack för att du medverkar i studien 😊
Study on word identification
This is a linguistic study on word identification. The study is carried out for the purposes of my Master’s thesis in Bilingualism at Stockholm University supervised by Prof. Emanuel Bylund (manne.bylund@biling.su.se).

𝐏𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐢𝐫𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬:

𝐘𝐨𝐮 𝐚𝐫𝐞:
1. Between 18-60 years old
2. 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐬𝐩𝐞𝐚𝐤𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐃𝐚𝐧𝐢𝐬𝐡
3. 𝐀𝐝𝐯𝐚𝐧𝐜𝐞𝐝 𝐒𝐰𝐞𝐝𝐢𝐬𝐡 𝐬𝐩𝐞𝐚𝐤𝐞𝐫 (you either came into contact with Swedish at an early 𝒐𝒓 at a later age)
4. Right-handed and with normal or corrected-to-normal vision

𝐘𝐨𝐮 𝐡𝐚𝐯𝐞:
1. A computer and a stable internet connection
3. No diagnosed learning difficulties
4. A quiet room where you can be alone while you are performing the task
5. Optionally a noise-cancelling headset if it is not quiet enough to concentrate on the task

𝐘𝐨𝐮 𝐰𝐢𝐥𝐥:
1. Complete a test that will assess your proficiency in Swedish
2. Fill in a short background questionnaire
3. Complete two tasks on your computer where you must decide if the words that appear on the screen are Swedish or not
4. The two tasks will be completed 𝐚𝐭 𝐭𝐰𝐨 𝐝𝐢𝐟𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐜𝐜𝐚𝐬𝐢𝐨𝐧𝐬
5. 𝐄𝐚𝐜𝐡 𝐭𝐚𝐬𝐤 𝐭𝐚𝐤𝐞𝐬 𝐚𝐩𝐩𝐫𝐨𝐱𝐢𝐦𝐚𝐭𝐞𝐥𝐲 𝟑𝟎 𝐦𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞𝐬 𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭𝐞

𝐏𝐨𝐬𝐬𝐢𝐛𝐥𝐞 𝐫𝐢𝐬𝐤𝐬:
There are no possible physical or psychological risks involved.

𝐓𝐞𝐫𝐦𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬:
Your participation is completely voluntary and anonymous, and you can interrupt it at any point.

If you choose to participate, this project is going to use some information about you (for example your age and your linguistic habits). This information is going to be collected by means of a web-based questionnaire. The information or part of it is going to be linked to you only through this questionnaire. Please note that you are not going to be asked to leave your name or your Swedish social security number.

If you are interested in participating, please leave you e-mail down below or contact me (Revekka Anagnostopoulou) via e-mail or phone (rebeccaanagnost@gmail.com /+46722452639).

Please share this with anyone you think might fulfill the requirements

No compensation included

Thank you in advance for your help 😊
Om du är intresserad av att delta vänligen skriv din mejladress här / If you are intrested in participating, please leave your e-mail adress here
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy