ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Από
  Έως
  Please enter one response per row
  This is a required question
  Επαγγελματική εμπειρία
  Σχέση με τους φίλους
  Κλίμα τάξης
  Σχέση με τους μαθητές
  Σχέση με τους συναδέλφους
  Σχέση με τα παιδιά
  Σχέση με σημαντικούς άλλους
  Σχέση με το σύντροφο
  Στάση απέναντι στις ουσίες
  Σχέση με τον εαυτό
  Επιρροή από φίλους
  Επιρροή από πρότυπα
  Please enter one response per row
  This is a required question
  Θεματολογία
  Οργάνωση
  Διάρκεια
  Συντονιστής / στές
  Please enter one response per row
  Ταχύτητα εξασφάλισης πρώτου ραντεβού
  Αντιμετώπιση του προβλήματος
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question