Zpětná vazba účastníka - Gramotnost.cz
Dobrý den, děkujeme za ochotu poskytnou zpětnou vazbu k našemu kurzu.
Pracují s ní metodici vzdělávání, odborní garanti kurzu i organizační pracovníci.
Výstupy zpětné vazby jsou anonymizovány.
Identifikace kurzu a účastníka
Email nebo Kód uživatele Gramotnost.CZ *
Vaše odpověď
Téma kurzu *
Vyberte kurz, kterého se váš dotaz týká. Nabídka se rozbalí po kliknutí na šipku.
Termín a místo *
Vepište prosím datum kurzu a název centra učení, ve kterém se odehrál.
Vaše odpověď
Odpověď *
Pokud vyžadujete individuální reakci odpovědného pracovníka na váš podnět, vyberte prosím možnost ANO.
Další
Nikdy přes Formuláře Google neposílejte hesla.
Obsah není vytvořen ani schválen Googlem.