ใบสมัคร หลักสูตร “สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ TOISC รุ่น 16 และ 17
หลักสูตร “สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ” Thai Overseas Investment Support Center หรือเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ TOISC เป็นหลักสูตรที่มุ่งยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจในต่างประเทศ ด้วยการเสริมความรู้ด้านการลงทุน ทั้งในกลุ่มประเทศเดิมและกลุ่มประเทศตลาดใหม่ แก่เจ้าของธุรกิจ ทายาทธุรกิจ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากธุรกิจนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการออกไปลงทุนในอนาคต

อบรม วันเสาร์ช่วงบ่าย เมษายน-สิงหาคม 2562
เวลา : 12.00-19.30 น. พร้อมอาหารมื้อค่ำ
ณ Century Park Hotel
รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่าน
*หลักสูตรนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม*

รับสมัคร
5 มีนาคม – 19 เมษายน 2562 (เวลา 12.00น. )
กรณีต้องการดาวน์โหลดใบสมัครสามารถคลิกที่ลิงค์ https://goo.gl/csU4MH (ไฟล์ PDF)

สัมภาษณ์
22-23 เมษายน 2562

ประกาศรายชื่อ
25 เมษายน 2562

เริ่มการอบรม
***27 เมษายน 2562 (ห้ามขาด)***

***กิจกรรมสัมพันธ์***
29-30 เมษายน 2562 (ห้ามขาด)

รายละเอียดหลักสูตรและแผนการศึกษาลู่ทางการลงทุนในต่างประเทศ สามารถคลิกที่ลิงค์ https://goo.gl/Dspc1d

หลักฐานประกอบการสมัคร (แนบมาพร้อมใบสมัคร หรือส่งที่ E-Mail : toi@boi.go.th หรือ Fax : 025538310 )
- สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนา Passport
- สำเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งบริษัท / การจดทะเบียนบริษัท
- เอกสารอื่นใดที่แสดงถึงการเป็นเจ้าของกิจการ / ทายาทกิจการ
- ข้อมูลบริษัท อาทิ Company profile
** กรณีเป็นผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย ต้องมีหนังสือรับรองการมอบหมายจากบริษัท **

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
Tel : 02-553-8111 ต่อ 6177 หรือ 6245
E-Mail : toi@boi.go.th
Website : http://toi.boi.go.th


จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

Email address *
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) *
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) *
ตำแหน่งงาน *
เดือน/วัน/ปี เกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
อายุ
มือถือ *
รูปถ่ายขนาดไม่เกิน 2 นิ้ว *
Required
ท่านรับรู้ข่าวสารจากทางช่องทางใด *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service