LAS 2017 - ŻAR XXII

Drogę do doskonałości harcerstwo wybiera najkrótszą, choć najtrudniejszą.
Pójście przebojem przez życie, które co krok rzuca nam pod nogi przeszkody,
zmusza nas do stworzenia sobie programu życiowego.
Aby taki program ułożyć, musi harcerz mieć wiarę w ten plan,
Musi uwierzyć w jego powodzenie.
Wiara ta wypłynie tylko ze znajomości samego siebie,
tylko z poczucia wielkości i jakości sił ducha, umysłu i ciała.
Harcerz musi wiedzieć, odczuć, jakiej miary siły zdoła wydobyć,
gdy spotka go taka czy inna przeciwność.


Leopold Ungeheuer

  Informacje o kursie

  ŻAR XXII - Kurs Drużynowych Harcerzy termin kursu: 12-28.08.2017 r. szacunkowy koszt: zostanie podany później miejsce: w pobliżu Krakowa Warunki przyjęcia na kurs - kandydat: - Rocznikowo 17 lat - Zdobyty stopień ćwika - Rozmowa z komendą kursu (osobiście lub ew. przez środki porozumiewania się na odległość) - Opinia bezpośredniego przełożonego Warunki - w dniu rozpoczęcia kursu: - Regulaminowe umundurowanie - Uzupełniona książeczka służbowa - Wybity stopień na Krzyżu Harcerskim - Pisemna zgoda komendanta chorągwi (dotyczy uczestników spoza Małopolskiej Chorągwi Harcerzy) UWAGA! Podstawowym warunkiem zakwalifikowania na kurs jest terminowe dopełnienie wszystkich formalności - RZETELNOŚĆ! Zgłoszenia kandydatów nie spełniających warunku wieku lub warunku stopnia będą indywidualnie rozpatrywane przez komendę kursu. Podstawowym warunkiem zaliczenia kursu jest obecność na całości szkolenia! Czuwaj! Komendant Kursu (-) phm. Hubert Dziadzio HR Miłowój Roztropny 883-201-102 hubert.dziadzio@gmail.com

  Captionless Image

  Zgłoszenie

  This is a required question
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question