Roční přípravný kurz ke studiu na střední škole 2019/2020* One Year Preparatory Course for Study at Secondary School 2019/2020* Годовой курс подготовки к обучению в средней школе 2019/2020
Roční přípravný kurz - je bezplatný kurz češtiny určený pro mladé migranty ve věku 14 - 20 let (bez rozdílu země původu a typu pobytu v České republice), kteří mají ukončenou 9-letou základní školu a chtějí studovat na české střední škole, ale jejich znalost češtiny na studium zatím nestačí.

Kurz trvá jeden školní rok (září – červen), forma studia je denní - 29 hodin za týden.

Počet míst je omezen. Z tohoto důvodu musí zájemci o tento kurz vyplnit registrační formulář, na jehož základě budou pozváni do dvoukolového výběrového řízení.

Podrobnější informace najdete na našich webových stránkách: http://www.meta-ops.cz/rocni-pripravny-kurz-ke-studiu-na-stredni-skole.

* * *

One-year preparatory course is a Czech language course set up for young migrants between 14 and 20 years of age (regardless of their country of origin and their type of residence in the Czech Rebublic), who have 9-year primary school completed and would like to study at a Czech secondary school, but their knowledge of Czech language is not sufficient. The course is free of charge.

The course lasts one school year (September to June), the form of study is full-time (daily studies) - 29 hours per week.

Number of places in this course is limited. For this reason, applicants have to fill a registration form. They will be invited to a two-round tender afterwards.

For more information see our website on http://www.meta-ops.cz/en/one-year-preparatory-course-for-study-at-secondary-school.

* * *

"Годовой курс подготовки к обучению в средней школе" - это бесплатный курс чешского языка, предназначенный для мигрантов в возрасте 14-20 лет (тип разрешения на пребывание в Чехии и страна происхождения значения не имеют), которые закончили 9-летнее образование и хотят обучаться в чешской средней школе, но пока не имеют достаточных знаний по чешскому языку.

Курс длится один учебный год (сентябрь – июнь), форма обучения дневная - 29 часов в неделю.

Количество мест ограничено, регистрация обязательна! Со всеми желающими будет проведено собеседование.

Более подробную информацию Вы найдете на нашем сайте: http://www.meta-ops.cz/ru/godovoy-kurs-podgotovki-k-obucheniyu-v-sredney-shkole

Email address *
1) Jméno zájemce o kurz / Student's name / Имя ученика *
Uveďte, prosím, jak je napsáno v cestovním pasu / As stated in passport / По паспорту
Your answer
2) Příjmení zájemce o kurz / Student's surname / Фамилия ученика *
Uveďte, prosím, jak je napsáno v cestovním pasu / As stated in passport / По паспорту
Your answer
3) Datum narození zájemce / Student's date of birth / Дата рождения ученика *
Uveďte, prosím, ve formátu den, měsíc, rok (DD. MM. RRRR) / In format day, month, year (DD.MM.YYYY) / Пожалуйста, укажите в формате день, месяц, год (ДД.ММ.ГГГГ)
Your answer
4) Státní příslušnost zájemce / Student's citizenship / Гражданство ученика *
Napište, prosím, jaké občanství má zájemce o kurz / Please, state which citizenship the student has / Пожалуйста, приведите, гражданство какой страны имеет ученик
Your answer
5) Od kdy je zájemce v České republice (nebo kdy plánuje přijet)? / Since when is student in the Czech Republic (or a date of planned arrival)? / Как долго ученик находится в Чехии (когда он планирует приехать)? *
Your answer
6) Typ pobytu v České republice / Type of stay in the Czech Republic / Тип разрешения на пребывание в Чехии (тип визы) *
Napište, prosím, jaký typ pobytu má, nebo jaký bude mít / Please, state, which type of stay or residence student has or will have / Пожалуйста, приведите, какой тип визы имеет или получит ученик
Your answer
7) Rodný jazyk zájemce / Student's native language / Родной язык ученика *
Your answer
8) Další komunikační jazyky zájemce / Other languages student speaks / Другие языки, которыми ученик владеет *
Your answer
9) Úroveň češtiny zájemce / The level of student's Czech language knowledge / Уровень знания чешского языка ученика *
Your answer
10) E-mail zájemce / Student' s e-mail / Адрес электронной почты ученика *
Your answer
11) Telefon zájemce / Student´s phone number / Телефон ученика *
Uveďte prosím s mezinárodní předvolbou / Please, indicate with international prefix / Пожалуйста, укажите с кодом международной связи
Your answer
12) Jméno zákonného zástupce (rodiče) / The name of legal representative (parent) / Имя законного представителя (родителя) *
Your answer
13) Příjmení zákonného zástupce (rodiče) / The surname of legal representative (parent) / Фамилия законного представителя (родителя) *
Your answer
14) E-mail zákonného zástupce (rodiče) / E-mail of legal representative (parent) / Адрес электронной почты законного представителя (родителя) *
Your answer
15) Telefon zákonného zástupce (rodiče) / Phone number of legal representative (parent) / Телефон законного представителя (родителя) *
Uveďte prosím s mezinárodní předvolbou / Please, indicate with international prefix / Пожалуйста, укажите с кодом международной связи
Your answer
16) Adresa bydliště v České republice / Residence address in the Czech Republic / Адрес в Чехии *
Your answer
17) Komunikační jazyk zákonného zástupce (rodiče) / Preferred language of communication with legal representative (parent) / Язык общения с законным представителем (родителем) *
Pokud nemluvíte česky, napište prosím, jakými jazyky se domluvíte / If you do not speak Czech, please, write in which languages do you prefer to communicate / Если Вы не говорите по-чешски, укажите, пожалуйста, предпочительный для Вас язык общения
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of META o.p.s. Report Abuse - Terms of Service