เข้าร่วมงานเสวนาในวันสถาปนาคณะรัฐศาสตร์
กำหนดการเสวนา

โครงการเสวนาวิชาการในหัวข้อ ““ไม่มีความสมานฉันท์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ? : ทฤษฎี โลกปฏิบัติ และการวิพากษ์”
และการเปิดตัวหนังสือแปล “ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ: สาขาวิชาและความแตกต่างหลากหลาย”
วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น.
ณ ห้อง ร.103 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
-----------------------------------------
12.30 น. – 13.00 น. ลงทะเบียน
13.00 น. – 13.30 น. กล่าวเปิดงาน : รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์
ปาฐกถาโดย ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ (มหาวิทยาลัยรังสิต)
“ที่ตั้งของไทยในยุคบูรพาภิวัตน์: ที่ตั้ง การพัฒนา และ การต่างประเทศ”
13.30 - 16.30 น. กล่าวเปิดตัวหนังสือ : รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ประเสริฐสุข
(หัวหน้าสาขาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

เสวนาวิชาการในหัวข้อ “ไม่มีความสมานฉันท์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ? :ทฤษฎี โลกปฏิบัติ และการวิพากษ์”

วิทยากร

ศาสตราจารย์ ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภมิตร ปิติพัฒน์ (คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
รองศาสตราจารย์ สรวิศ ชัยนาม (คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
อาจารย์ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์ (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ดำเนินรายการโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตติภัทร พูนขำ (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
------------------------------------
* กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms