فرم نظرسنجی مشترکین

در راستای بهبود در ارائه خدمات پیشگامان، خواهشمند است نظرات خود را در زمینه: خدمات ارائه شده، نحوه خدمات رسانی، تعرفه ها و طرح های جدید تعرفه ای، پشتیبانی و پاسخگویی مشترکین و... از طریق فرم زیر با واحد حمایت از مشتریان مکاتبه فرمایید.
  Must match pattern
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question