Zgłoszenie udziału - I LABORATORIUM SPOŁECZNE - 15-16 kwietnia

W ramach działań społecznych w rewitalizacji budujemy sieć partnerów, którzy wspólnie będą realizować społeczne inicjatywy, zmieniając i ulepszając Centrum Łodzi tak, by rezultaty mogły jeszcze długo służyć mieszkańcom.

W dniach 15 i 16 kwietnia br. zapraszamy do udziału w I Laboratorium Społecznym PAS
„Do wioseł – Manewry Aktywności Lokalnej”

Czas: 14.30 - 20.00
Miejsce: Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18


Poznaliśmy się podczas I Forum Programu Animacji Społecznej, 28 marca 2015 roku. Wspólnie pracowaliśmy w gronie przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji kultury, instytucji samorządowych, liderów lokalnych, artystów, społeczników, przedsiębiorców, usługodawców, aktywnych mieszkańców poznając zasoby i skarby Łodzi. Podczas I Laboratorium będziemy kontynuować i pogłębiać naszą wiedzę oraz umiejętności, aby wspólnie realizować pomysły, z mieszkańcami i dla mieszkańców, ożywiające Centrum Łodzi. Zapraszamy uczestników I Forum i nowych gości. Prosimy o przyniesienie ulotek, plakatów, publikacji, zdjęć i artykułów prezentujących Waszą działalność.


Realizatorzy: Stowarzyszenie CAL, Centrum OPUS, Społecznie Zaangażowani.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question