Pieteikšanās diasporas skolu finansējumam ārpus Eiropas: 2022. gads
Konkursu izsludina Pasaules Brīvo latviešu apvienība (PBLA) sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru (LVA).

Finansējumu nodrošina LVA no Izglītības un zinātnes budžeta programmas „Valsts valodas politika un pārvalde”.

Finansējumu administrē PBLA.

Pieteikumi finansējumam tiek pieņemti līdz 2022. gada 18. aprīlim.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Skolas nosaukums *
Valsts *
Pieprasītā finansējuma tāme (izdevumu saraksts, EUR) *
Norādiet, kam tieši pieprasāt finansējumu, sakārtojot vajadzības prioritārā secībā (sanumurējiet).
Pieprasītā finansējuma kopsumma (EUR) *
Vai skola ir dibināta ar mērķi nodrošināt latvisko izglītību, tās saime (administrācija, skolotāji, skolēni un viņu ģimenes) aktīvi iesaistās latviešu sabiedrības darbā, audzinot un izglītojot aktīvus nākotnes latviešu sabiedriskos darbiniekus? *
Vai skolai ir izstrādāta misija un vīzija, kas vērsta uz latvisko izglītību? *
Vai skola darbojas (pastāv) jau vismaz 12 mēnešus? *
Vai skolas uzdevumi neatkarīgi no tās darbības formas ir: 1) saglabāt un uzturēt latvisko identitāti; 2) apgūt latviešu valodu un kultūru; 3) kopt latviešu tradīcijas; 4) veidot pilsonisko apziņu; 5) uzturēt ciešas saites ar vietējo latviešu sabiedrību? *
Skolotāju skaits skolā *
Cik skolotājiem ir pedagoģiskā izgītība? *
Cik stundas notiek gada laikā (ieskaitot pasākumus)? *
1 stunda = 40 min.
Cik skolēnu mācās skolā vecumā līdz 18 gadiem? *
Vai skolā notiek skolēnu apmeklējumu uzskaite (arī attālinātajām nodarbībām)? *
Vai skolai ir izveidota vecāku padome vai vecāku atbalsta grupa, kas atbalsta skolas mērķus? *
Vai skolai ir izveidota skolas padome, finansiālie lēmumi ir caurspīdīgi un netiek pieņemti vienpersoniski? *
Lūdzu, aplieciniet, ka finansējuma saņemšanas gadījumā Jūs iesūtīsiet PBLA pasākuma satura un finanšu atskaiti par izlietotajiem līdzekļiem līdz 2022. gada 21. novembrim! *
Pieteikuma iesniedzēja vārds un uzvārds, amats skolā *
E-pasts komunikācijai par konkursa rezultātiem *
Pasta adrese līguma noslēgšanai (ja nav elektroniskā paraksta) *
Tālrunis *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy