แบบตอบรับประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

ในวันที่ เสาร์ ที่ 12 มีนาคม 2559 เวลา 9.30 - 14.00 น
ที่ The Bangkok club อาคาร สาธรซิตี้
(ใกล้สถานีรถไฟฟ้า ช่องนนทรี)

หมายเหตุ
- ห้องประชุมชั้น 28 ขึ้นลิฟต์ด้านธนาคารกรุงเทพฯ ในอาคารสาทรซิตี้
- การแต่งกายชุดสุภาพ (กรุณางดการใส่เสื้อยึด กางเกงยีนส์ และรองเท้าแตะ)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question