แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบ โครงการจ้างเหมาพัฒนาการให้บริการประชาชนด้วยระบบภูมิสารสนเทศผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (GIS) เทศบาลนครนนทบุรี
แบบสอบถามชุดนี้ทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ระบบภูมิสารสนเทศผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (GIS) เทศบาลนครนนทบุรี เพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพ คุณภาพ และ ความปลอดภัยของระบบ ให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานและสามารถตอบสนองต่อการบริหารจัดการและตัดสินใจต่อผู้บริหาร
1.1 สถานภาพผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง
1.2 หน่วยงาน *
Your answer
1.3 วัตถุประสงค์ของการใช้บริการระบบ *
1.4 ความถี่เข้าใช้งาน *
1.5 ความจำเป็นต่อการใช้งาน "แผนที่" ในระบบ *
2.แสดงความคิดเห็น/ความพึงพอใจ
2.1 ความพึงพอใจ/ประวิทธิภาพของระบบงาน *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ระบบใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน
สามารถสืบค้นหรือเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย
ประสิทธิภาพ/ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ
มีการจัดการระดับความปลอดภัยหรือกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล
ระบบสามารถใช้งานได้อย่างเสถียรภาพ
ขั้นตอนในการสร้าง/บันทึกข้อมูลมีความเหมาะสมและสอดคล้องกันกับระบบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
รูปแบบการจัดทำ/Report
2.2 ความพึงพอใจในการอำนวยความสะดวก/ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานรวดเร็วขึ้น
สามารถปรับปรุงฐานข้อมูลเป็นปัจจุบัน
สามารถช่วยในการดำเนินงาน/ตรวจสอบได้
สนับสนุนการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความพึงพอใจในประสิทธิภาพในภาพรวมของระบบ
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy