NET METERING

Sprejeta je bila Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije. Bistvo samooskrbe je neto merjenje električne energije na letnem nivoju. To pomeni, da bodo imeli gospodinjski in mali poslovni odjemalci za samooskrbo obračunano porabo električne energije ob zaključku koledarskega leta, in sicer tako, da se bo upoštevala razlika med dovedeno in odvedeno električno energijo. Največja nazivna moč naprave za samooskrbo je 11 kVA.

Za informativni izračun prihrankov in investicije v mikro sončno elektrarno izpolnite obrazec.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question