แบบทดสอบความรู้ชุดที่ 9
สังกัด *
1. นายแดงยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อก่อสร้างอาคารซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อมาวันที่ 31 มีนาคม 2563 นายแดงลงมือก่อสร้างอาคาร กรณีดังกล่าวนายปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หรือไม่ อย่างไร *
๒. นายดำ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขต ก. ได้รับคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารจากน.ส. เขียว เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 แต่ไม่ได้ตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งให้น.ส.เขียว ทราบ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 น.ส.เขียวได้ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างก่อสร้างอาคารดังกล่าว นางส้มรำคาญเสียงก่อสร้างจึงร้องเรียนไปยังสำนักงานเขต ก. นายดำจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารรายดังกล่าว และพบว่าอาคารยังไม่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง นางเขียวจึงต่อสู้ว่า ตนได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างไปแล้ว แต่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ได้ตรวจพิจารณาและใบอนุญาตก่อสร้าง จนล่วงเลยเวลา 45 วันแล้ว ถือว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้อนุญาตให้ตนก่อสร้างอาคารดังกล่าวแล้ว ข้อต่อสู้ของน.ส.เขียวฟังขึ้น หรือไม่ อย่างไร *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy