પંચશીલ વિદ્યાલય,ડીસા
                          પ્રવેશ ફોર્મ-૨૦૨૧                                         (કોન્ટેકટ ફોન નંબર- 94265 52003,                                          94280 23280)           તા.૬/૬/૨૦૨૧  સુધી  જ આ લિંક પર ફોર્મ ભરી શકાય છે..
Sign in to Google to save your progress. Learn more
વિદ્યાર્થી નું  પુરુ નામ(અટક પ્રથમ લાખવી) *
વિદ્યાર્થીનો યુ.આઈ.ડી નંબર નીચે લખો .
વિદ્યાર્થીની જન્મ તારીખ   *
MM
/
DD
/
YYYY
પિતા/ વાલીનું   નામ (અટક પ્રથમ લખવી.) *
માતાનું  નામ (અટક પ્રથમ લખવી.) *
શાળામાં કયા ધોરણમાં પ્રવેશ લેવાનો છે ? *
 ધોરણ-૧૧ અને ૧૨ માં કયા પ્રવાહમાં પ્રવેશ મેળવવાનો  છે ?
Clear selection
વિદ્યાર્થીની જાતિ *
વિદ્યાર્થીની કેટેગરી *
છેલ્લે જે શાળામાં અભ્યાસ કર્યો હોય તે શાળાનું નામ *
શાળા કેમ્પસમાં આવેલ છાત્રાલયમાં રહીને અભ્સાસ કરવા માંગો છો ? *
પિતા/ વાલીની વાર્ષિક આવક
પિતા/ વાલીનો ફોન નંબર *
પિતા/ વાલીનો વોટસએપ  નંબર
વિદ્યાર્થીનો આધાર નંબર (આધાર કાર્ડ)
વિદ્યાર્થીનો બેંક ખાતા નંબર
વિદ્યાર્થીનું બેંક ખાતું જે બેંકમાં હોય તેનું નામ  
વિદ્યાર્થીનું બેંક ખાતું જે બેંકમાં હોય તેનો  IFSC  CODE
વિદ્યાર્થીનું હાલનું સરનામુ *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy