Bản Thăm Dò Ý Kiến Về Kế Hoạch Ngân Quỹ Địa Phương LCAP của WSD 2017-18
Cách Thức Ngân Quỹ Được Kiểm Soát Tại Địa Phương của California (LCFF) cung cấp quỹ tài trợ cho học khu. LCAP là kế hoạch của học khu sử dụng ngân quỹ của tiểu bang cho học sinh. Ý kiến của quý vị rất quan trọng trong việc trợ giúp chúng tôi khai triển kế hoạch LCAP 2017-18 của học khu. Cảm ơn quý vị!
1. Cho chúng tôi biết về quý vị. (khoanh tròn chọn một) *
2. Xin cho biết mối liên quan của quý vị đối với trường học hoặc học khu. (khoanh tròn câu trả lời. Quý vị có thể chọn nhiều hơn một.) *
Required
Chuẩn Bị Vào Đại Học và Cho Nghề Nghiệp
Xin chọn một trong những đánh giá (số) dưới đây theo kinh nghiệm của quý vị:
3. WSD chuẩn bị cho tất cả các học sinh vào đại học và sẵn sàng cho các cơ hội về nghề nghiệp. *
1. Rất Đồng Ý
2. Đồng Ý
3. Không Đủ Kinh Nghiệm/ Kiến Thức Bản Thân
4. Không Đồng Ý
5. Rất Không Đồng Ý
Học sinh đang xây dựng các kỹ năng về giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, suy nghĩ và đạo đức bằng cách sử dụng các dự án/bài làm “thực tế/real-life” để áp dụng trong lớp học.
Tiếp tục hỗ trợ Chương Trình Hội Nhập Song Ngữ để chuẩn bị cho học sinh ganh đua trong nền kinh tế toàn cầu.
Học sinh cần có được ngôn ngữ của thế giới tại các trường trung cấp để chuẩn bị sẵn sàng cho trường đại học và nghề nghiệp.
Gia tăng hỗ trợ cho học sinh qua việc hợp tác chuyên nghiệp của giáo viên, sử dụng cộng đồng học hỏi chuyên nghiệp (PLC)
Cung cấp nhiều cơ hội giúp chuẩn bị cho học sinh lên trung học và đại học như AVID, các lớp ở trình độ cao và nhiệm ý/tự chọn.
Xin ghi ý kiến của quý vị liên quan đến việc chuẩn bị cho trường Đại Học và Nghề Nghiệp.
Your answer
Những Kỹ Năng của Thế Kỷ Thứ 21
Xin chọn một trong những đánh giá (số) dưới đây theo kinh nghiệm của quý vị:
4. Tất cả các học sinh phải có nhiều kinh nghiệm tại trường học để xây dựng Những Kỹ Năng Của Thế Kỷ Thứ 21. *
1. Rất Đồng Ý
2. Đồng Ý
3. Không Đủ Kinh Nghiệm/ Kiến Thức Bản Thân
4. Không Đồng Ý
5. Rất Không Đồng Ý
Nhân viên cần trau giồi phát triển kỹ thuật chuyên nghiệp để hỗ trợ cho việc học của học sinh trong thế kỷ thứ 21
Mở rộng và cập nhật ban kỹ thuật để đáp ứng các nhu cầu gia tăng: hạ tầng cơ sở; nhu liệu/software đổi mới; nhân viên; phương tiện cho học sinh, nhân viên và gia đình
Gia tăng giảng dạy STEM/STEAM (Khoa Học, Kỹ Thuật, Ngành Kỹ Sư, Nghệ Thuật, và Toán và sử dụng Các Tiêu Chuẩn Khoa Học Của Thế Hệ Kế Tiếp trong tất cả các trường học.
Tiếp tục chương trình nghệ thuật hình ảnh và trình diễn (Nhạc, Thể Dục) tại các trường tiểu học để hỗ trợ óc sáng tạo và thể chất khỏe mạnh cho học sinh.
Tiếp tục chương trình Nghệ Thuật Cao của học khu và cung cấp việc trau giồi nghề nghiệp cho giáo viên trong môn nghệ thuật hình ảnh và trình diễn.
Xin ghi ý kiến của quý vị liên quan đến Các Kỹ Năng của Thế Kỷ thứ 21.
Your answer
Hỗ Trợ Học Sinh
Xin chọn một trong những đánh giá (số) dưới đây theo kinh nghiệm của quý vị:
5. WSD giúp tất cả các học sinh thành công về học vấn: Các trường học có những chương trình và phương pháp trợ giúp *
1. Rất Đồng Ý
2. Đồng Ý
3. Không Đủ Kinh Nghiệm/ Kiến Thức Bản Thân
4. Không Đồng Ý
5. Rất Không Đồng Ý
Học sinh học kém.
Học sinh chưa thông thạo Anh Ngữ.
Học sinh có Tài Năng và Thiên Phú.
Học sinh có khó khăn về giao tế và xúc cảm.
Học sinh có vấn đề về hành vi.
6. Trợ giúp ở các lớp nhỏ rất quan trọng. WSD nên tiếp tục xếp ưu tiên cho *
1. Rất Đồng Ý
2. Đồng Ý
3. Không Đủ Kinh Nghiệm/ Kiến Thức Bản Thân
4. Không Đồng Ý
5. Rất Không Đồng Ý
các lớp nhỏ để phục vụ các nhu cầu của học sinh. (LCAP mục tiêu 4: thực hiện 2)
các cơ hội học hỏi trước và sau giờ học. (LCAP mục tiêu 1: thực hiện 7)
cung cấp các phương pháp giảng dạy dựa trên nghiên cứu cho giáo viên để hỗ trợ cho việc học. (LCAP mục tiêu 2, thực hiện 3)
Xin ghi ý kiến của quý vị liên quan đến việc Hỗ Trợ Cho Học Sinh.
Your answer
Học Sinh Tham Gia và Gắn Bó Với Trường Học
Xin chọn một trong những đánh giá (số) dưới đây theo kinh nghiệm của quý vị:
7. Các trường học của WSD cung cấp một môi trường học hỏi an toàn và lành mạnh.*
1. Rất Đồng Ý
2. Đồng Ý
3. Không Đủ Kinh Nghiệm/ Kiến Thức Bản Thân
4. Không Đồng Ý
5. Rất Không Đồng Ý
Trường của con tôi có hệ thống hỗ trợ phát huy các hành vi tích cực (PBIS).
Ban giáo viên, nhân viên tin là tất cả học sinh có khả năng học và thành công.
Trường của con tôi yểm trợ việc đi học đều đặn và đúng giờ của học sinh.
Trường của con tôi được giữ gìn kỹ lưỡng và an toàn.
Tiếp tục duy trì hỗ trợ việc đi học đều đặn và đúng giờ trong toàn học khu qua Lớp Học Ngày Thứ Bảy và Hội Đồng Duyệt Xét Điểm Danh (SARB)
Tiếp tục gia tăng mức độ dự trữ của học khu để bảo vệ học khu những lúc khó khăn về kinh tế.
Tiếp tục hỗ trợ việc cải tiến và giữ gìn cơ sở trường học đang được thực hiện
Xin ghi ý kiến của quý vị liên quan đến việc Học Sinh Tham Gia và Gắn Bó Với Trường Học.
Your answer
Việc Tham Gia Của Phụ Huynh/Gia Đình
Xin chọn một trong những đánh giá (số) dưới đây theo kinh nghiệm của quý vị:
8. WSD quý trọng và phát huy việc phụ huynh tham gia công việc nhà trường. *
1. Rất Đồng Ý
2. Đồng Ý
3. Không Đủ Kinh Nghiệm/ Kiến Thức Bản Thân
4. Không Đồng Ý
5. Rất Không Đồng Ý
Trường của con tôi cho các gia đình tham gia trong những quyết định của trường học (Hội Đồng Trường, Hội Phụ Huynh Giáo Viên PTA, Hội Đồng Cố Vấn Học Sinh Học Anh Ngữ ELAC)
Trường của con tôi có nhiều cơ hội để làm thiện nguyện (trong lớp học, gây quỹ, các sự kiện đặc biệt)
Trường của con tôi thường xuyên liên lạc với phụ huynh qua các bản tin, nhắn trong điện thoại, giấy thông báo ngắn/flyers, và các buổi họp
Trường của con tôi có các lớp hoặc sinh hoạt hướng dẫn phụ huynh hoặc các sinh hoạt như lớp Hợp Tác Dạy Con, Dạy Đọc và Viết cho các gia đình Latino và các buổi Gia Đình Đọc Sách/Học Khoa Học/Toán.
Xin ghi ý kiến của quý vị liên quan đến việc Tham Gia Của Phụ Huynh/Gia Đình.
Your answer
9. Nếu quý vị có ý kiến mới nào giúp phát huy kinh nghiệm học hỏi của học sinh, xin cho biết dưới đây.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Westminster School District. Report Abuse - Terms of Service