ފަރީ ޙައްޖު  ޢުމްރާ ގުރޫޕް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯރމް
Facebook:https://www.facebook.com/askoihajjumrahtours
Community group: https://invite.viber.com/?g2=AQBLZom6PR9wKU48Gd0R7e9V7iU%2F%2Be7nCu%2FXYsqD4F4L7%2FcCpdm0fXe8k5Ep3Jzg

Can be Filled in English too
ޖުލައި ޢުމްރާ/ އޮކްޓޯބަރ ޢުމްރާ/ ޑިސެމްބަރ ޢުމްރާ/ ރަމަޝާން ޢުމްރާ އަދި ވީއައިޕީ ޢުމްރާ
އިތުރު މަޢުލޫމާތު : 9110909/ 9632514/3351864
އަވަހަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރައްވާގުރޫޕް
Sign in to Google to save your progress. Learn more
 ފަރީ ޢުމްރާ ގުރޫޕް  އިން ލިބިދޭނެ ޙިދުމަތްތައް
ފުރިހަމަ ނަން *
ފޯނު ނަންބަރ/ވައިބަރ ނަންބަރ *
ރަށް *
ގޭގެ ނަން *
ޢުމުރު *
ކުރިން ޢުމްރާ ނުވަތަ ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާ ކޮށްފައިވޭތޯ؟ *
Required
ދާއިމީ  ބައްޔަކަށް  ބޭސް ކުރޭތޯ ؟ *
 (އުމްރާ ދަތުރުގައި ބައިވެރި ނުވާ މީހެއް)   ބެލެނިވެރިޔާގެ  ނަން *
ޢުމްރާއަށް ދާން އެދޭ ފަރާތާއި ހުރި ގުޅުން: *
ބެލެނިވެރިއެއްގެ ފޯނުނަންބަރު (އުމްރާ ދަތުރުގައި ބައިވެރި ނުވާ މީހެއް) *
ޢުމްރާ *
ކޮޓަރި ބޭނުންވާ ގޮތް *
އެޕްލިކޭޝަން  ފުރާލުމަށްފަހު  ފައިސާ ދައްކާލައްވާ. އިތުރު ސުވާލެއް އޮތް ނަމަ   9110909 އަށް ގުޅުއްވާ ނުވަތަ ވައިބަރ 9632514 *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy