ශ්‍රී ලංකා විදේශ රැකියා ආයතනයේ කොරියානු රටේ welder තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීම (Korean භාෂා දැනුම අවශ්‍ය නොවේ ඔබගේ වෘතිය පළපුරුද්ද පමණක් ප්‍රමාණවත් වේ)
இலங்கை வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு நிறுவனத்தில் கொரியாவில் வெல்டர் பதவிக்கு ஆட்சேர்ப்பு (கொரிய மொழி அறிவு தேவையில்லை, உங்கள் தொழில்முறை அனுபவம் மட்டும் போதுமானது)
සම්පූර්ණ නම ඉංග්‍රීසි කැපිටල් අකුරෙන් (பெரிய எழுத்துக்களில் முழு பெயர்) *
ගුවන් ගමන් බලපත් අංකය (கடவுச்சீட்டு எண்)
*
ගුවන් ගමන් බලපත් අංකය තවමත් ලැබී නැතිනම් N 500500 ලෙස යොදන්න (நீங்கள் இன்னும் பாஸ்போர்ட் எண்ணைப் பெறவில்லை என்றால் N 500500 ஐ உள்ளிடவும்)
ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය (தேசிய அடையாள அட்டை எண்)
*
වයස (வயது)
*
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය (பாலினம்)
*
පෞද්ගලික දුරකථන අංකය (தனிப்பட்ட தொலைபேசி எண்)
*
ගෘහස්ථ දුරකථන අංකය (வீட்டு தொலைபேசி எண்) 
*
පෞද්ගලික ලිපිනය (தனிப்பட்ட முகவரி)
*
පදිංචි දිස්ත්‍රිකය (வசிக்கும் மாவட்டம்)
*
ඔබ ලබා ඇති Welding ප්‍රවීණතාව (நீங்கள் பெற்றுள்ள வெல்டிங் திறமை) 
*
ඔබගේ වෘතීය පළපුරුද්ද වසර ගණන (உங்கள் தொழில்முறை அனுபவத்தின் எண்ணிக்கை)
*
10+
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy