Enkätundersökning om förtroende
Den här undersökningen syftar till att studera kundernas förtroende till postleverantören Postnord och om detta förtroende har påverkats av medias rapportering det senaste året. Det betyder att du bör reflektera över Postnord under det senaste året när du besvarar frågorna i enkäten. För att få en bättre bild av kundernas förtroende kommer även en del frågor ställas om andra leverantörer såsom DHL och DB Schenker.
Ålder
Kön
Har du vid något tillfälle använt posttjänster (med posttjänster menas leverans av paket och brev av t.ex. Postnord)?
Hur ofta använder du posttjänster?
Har du vid något tillfälle använt Postnords tjänster?
Är din bostad i gång/cykelavstånd till fler än ett postombud (där du kan hämta ut post/paket)
Ange hur viktiga dessa faktorer är då du väljer postleverantör:
Tillförlitlighet (levererar i tid, rätt leverans)
Inte alls viktigt
Mycket viktigt
Förmåga (hur brett utbud leverantören kan erbjuda, kan exempelvis vara olika sätt att hämta ut paket, olika sätt att leverera mm..)
Inte alls viktigt
Mycket viktigt
Din erfarenhet av leverantören
Inte alls viktigt
Mycket viktigt
Att postleverantören har ett bra rykte
Inte alls viktigt
Mycket viktigt
Kompetent kundtjänst
Inte alls viktigt
Mycket viktigt
Goda betyg (referenssidor, artiklar etc)
Inte alls viktigt
Mycket viktigt
Förtroende
Hur viktigt är det för dig att du har förtroende för den postleverantör du använder?
Inte alls viktigt
Mycket viktigt
Generellt sett har jag fullständigt förtroende för
Postnord behandlar mig på ett ärligt sätt varje gång jag använder deras tjänster.
Stämmer inte alls
Stämmer till fullo
Jag har beställt ett paket som skickas med Postnord. Leveransen uppskattas anlända inom 3 dagar. Jag är säker på att leveransen kommer fram i tid.
Stämmer inte alls
Stämmer till fullo
Att jag är nöjd med min postleverantör betyder också att jag får ett större förtroende för postleverantören.
Stämmer inte alls
Stämmer till fullo
Om postleverantören inte lever upp till mina förväntningar upplever jag ett missnöje.
Stämmer inte alls
Stämmer till fullo
Media
Jag följer massmedias rapportering av nyheter i exempelvis sociala medier, tidningar eller tv/radio-reportage.
Stämmer inte alls
Stämmer till fullo
Massmedia har en inverkan på mitt val när jag ska köpa en produkt eller tjänst.
Stämmer inte alls
Stämmer till fullo
Betänk detta scenario: Du har under en viss tid handlat av ett företag. Media beskriver sedan under en lång tid hur dåligt det går för företaget, men du som köpt företagets varor eller tjänster tidigare har aldrig upplevt problem.
Jag har på någon av de olika medierna blivit informerad om hur det går för Postnord.
Stämmer inte alls
Stämmer till fullo
Jag har genom bekanta, familj eller vänner hört om hur det går för Postnord.
Stämmer inte alls
Stämmer till fullo
Jag följer Postnords facebook-sida eller på liknande sociala medier.
Media har haft en negativ påverkan på mitt förtroende för Postnords tjänster.
Stämmer inte alls
Stämmer till fullo
Vilken form av massmedia använder du mest för att ta in nyheter?
Dina erfarenheter
Jag har vid beställning av Postnords tjänster upplevt förseningar eller skador på mina varor.
Stämmer inte alls
Stämmer till fullo
Jag har vid beställning från andra leverantörer upplevt förseningar eller skador på mina varor.
Stämmer inte alls
Stämmer till fullo
Jag kontrollerar vilken leverantör som skickar mitt paket.
Stämmer inte alls
Stämmer till fullo
Jag brukar utesluta någon/några av dessa postleverantörer när det är möjligt
Övriga kommentarer. Här har du möjligheten att berätta vad du tyckte om enkäten! Om det var en fråga som var otydlig eller om du har andra kommentarer, skriv dina tankar nedan.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms