แบบตอบรับเข้าร่วมงาน “สายสัมพันธ์ 50 ปี สุขศึกษา มหิดล”

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ผู้ที่ประสงค์จะพักที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ สามารถติดต่อจองห้องพักได้ที่

  คุณพัชรวิภา เฉลิมสิทธิวงศ์ (คุณตอม) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2422-9222 ต่อ 1208 มือถือ 081-342-2268 ในอัตรา ห้องเดี่ยว / คู่ ห้องละ 1,400.00 บาทต่อคืน (ระบุจองห้องมาร่วมงาน"สายสัมพันธ์ 50 ปี สุขศึกษา มหิดล") กรุณาติดต่อจองห้องพักล่วงหน้าก่อนวันงาน 10 วัน