APTAUJAS ANKETA BALVU NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM
2017.gadā noslēdzies Balvu novada attīstības programmas 2011. – 2017.gadam (tālāk- Programma) īstenošanas septiņgades termiņš. Balvu novada pašvaldība uzsāk datu apkopošanu un analīzi par Programmā noteikto mērķu sasniegšanu un aktivitāšu īstenošanu.
Balvu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus līdzdarboties sabiedriskajā dzīvē un piedalīties aptaujā, lai paustu savu viedokli par pieejamo pakalpojumu kvalitāti, nepieciešamajiem dzīves vides un infrastruktūras uzlabojumiem, un attīstības perspektīvām novadā!
Aptauja ir anonīma, tās rezultātus tikai apkopotā veidā ievietos pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv Informāciju izmantos Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam noslēdzošā uzraudzības ziņojuma sagatavošanai.
Dariet zināmu savu viedokli!
1. Jūsu dzīvesvieta atrodas: *
2. Lūdzu norādiet savu vecumu (gadi): *
3. Jūsu nodarbošanās vai sociālais statuss: *
4. Novērtējiet šo pakalpojumu PIEEJAMĪBU Jūsu dzīvesvietā: *
Ļoti apmierina
Apmierina
Neapmierina
Nav pieejams
Nav viedokļa
Izglītības sfērā
Kultūras pasākumu jomā
Organizētas tautas (masu) sporta aktivitātes
Sociālo pakalpojumu jomā
Veselības aprūpē
Policija (sabiedriskās kārtības nodrošināšana)
Sabiedriskā transporta nodrošinājums
Maksājumu un finanšu norēķinu iespējas
Mazumtirdzniecības un apgādes pakalpojumi
Pasta pakalpojumi
5. Vai Jūs apmierina tautas sporta pasākumu skaits šādos sporta veidos: *
Ļoti apmierina
Apmierina
Neapmierina
Ļoti neapmierina
Nav viedokļa
Airēšanā
Autosportā
Slēpošanā
Riteņbraukšanā
Hokejā
Peldēšanā
Orientēšanās sportā
6. Vai Jūs apmierina pašvaldības darbības KVALITĀTE atbalsta un pakalpojumu nodrošināšanā, t.sk. izglītības, kultūras, sporta un sociālo pakalpojumu jomā : *
Ļoti apmierina
Apmierina
Neapmierina
Ļoti neapmierina
Nav viedokļa
Atbalsts uzņēmējdarbības un nodarbinātības veicināšanai
Izglītības kvalitātes paaugstināšanā
Tautas (masu) sporta pasākumu un aktivitāšu organizēšanā
Kultūras pasākumu organizācijas jomā
Bibliotēkas pakalpojumu pieejamībā
Sociālās palīdzības pakalpojumu nodrošināšanā
Interesanta un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas jauniešiem
Novada atpazīstamības pasākumi
7. Vai Jūs apmierina pašvaldības darbības KVALITĀTE dzīves vides un infrastruktūras uzlabošanā : *
Ļoti apmierina
Apmierina
Neapmierina
Ļoti neapmierina
Nav viedokļa
Ēku siltināšanas jomā
Publisku teritoriju apgaismojuma uzlabošanā
Ceļu un ielu seguma sakārtošanā
Veloceliņu izbūvē
Namu apsaimniekošanā
Komunālo pakalpojumu (ūdens, kanalizācija, siltumapgāde) jomā
Vides objektu un modernas tūrisma infrastruktūras izveidošanā
8. Kādi infrastruktūras uzlabojumi būtu jāveic Jūsu pilsētā/pagastā?(lūgums atzīmēt ne vairāk kā 3 atbilžu variantus) *
Required
9. Kādi papildus atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības veicināšanai ir jāuzsāk novadā? (lūgums atzīmēt ne vairāk kā 2 atbilžu variantus) *
Required
10. Kāda informācija par norisēm novadā Jums joprojām iztrūkst? *
Informācijas pietiek
Informācijas nav pietiekami
Nē, šādi jautājumi neinteresē
Informācija par novada pašvaldības stratēģiskiem mērķiem un rīcībām to sasniegšanai
Informācija par darbībām uzņēmējdarbības veicināšanai
Informācija par jautājumiem būvniecības jomā
Informācija par jautājumiem, kas saistīti ar nekustamo īpašumu
Informācija par jautājumiem sociālo pakalpojumu jomā
Informācija par aktualitātēm izglītības sfērā
Informācija par kultūras pasākumiem
Informācija par sporta pasākumiem
11. Jūsu galvenais informācijas avots par aktualitātēm pašvaldības darbā? (iespējamas vairākas atbildes) *
Required
12. Vai Jūsu dzīves apstākļi kopumā ir uzlabojušies pēdējo trīs gadu laikā: *
Paldies par atsaucību un atvēlēto laiku anketas aizpildīšanai!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service