Kyol Che - Lato / Summer 2019
Część programu letniego Kyol Che 2019 / ŚWIĄTYNIA WU BONG SA, Warszawa Falenica

28 lipiec - 4 sierpień / Igor Piniński JDPSN (drugie wejście: 2 sierpień, 18:00)
4 sierpień - 11 sierpień / Bon Shim SSN (drugie wejście: 9 sierpień, 18:00)
11 sierpień - 18 sierpień / Joeng Hye SSN (drugie wejście: 16 sierpień, 18:00)
18 sierpień - 25 sierpień / Arne Schaefer JDPSN (drugie wejście: 23 sierpień, 18:00)

Wszystkie pierwsze wejścia na odosobnienie rozpoczynają się w niedziele w godzinach 17:00 - 18:00.
Wszystkie drugie wejścia odbywają się w piątki w godzinach 17:00 - 18:00.

======

Summer Retreat Program Kyol Che / WU BONG SA TEMPLE, Warsaw Falenica

28 July - 4 August / Igor Piniński JDPSN (2nd entry: 2 August, , 18:00)
4 August - 11 August / Bon Shim SSN (2nd entry: 9 August, 18:00)
11 August - 18 August / Joeng Hye SSN (2nd entry: 16 August, 18:00)
18 August - 25 August / Arne Schaefer JDPSN (2nd entry: 23 August, 18:00)

All first entrances to the retreat begin on Sundays between 5 p.m. and 6 p.m.
All second entrances to the retreat begin on Sundays between 5 p.m. and 6 p.m.
======

Ceny / Prices:

2 dzień/day 170/200/230 zł (40/45/55 Euro)
1 tydzień/week 500/570/680 zł (125/145/170 Euro)
2 tygodnie/weeks 950/1100/1300 zł (240/275/325 Euro)
3 tygodnie/weeks 1450/1600/1900 zł (365/400/475 Euro)
4 tygodnie/weeks 1900/2100/2500 zł (475/525/625 Euro)

Reguły * Kyolche * Rules:
https://drive.google.com/file/d/17xe4QyboDV9J8qDU3WJSlnU8Akq_V_q4/view

Imię i Nazwisko / Name *
Your answer
Wiek / Age *
Your answer
Płeć / Gender *
Kraj / Country *
Your answer
E-mail *
Your answer
Telefon kontaktowy / Phone number *
Your answer
Dzień i godzina przyjazdu do Wu Bong Sa / Arrival date and hour *
MM
/
DD
/
YYYY
Time
:
Dzień i godzina wyjazdu z Wu Bong Sa / Departure date and hour *
MM
/
DD
/
YYYY
Time
:
Status członkowski w Szkole Zen Kwan Um / Membership status *
Required
To moje pierwsze odosobnienie w Szkole Kwan Um / This is my first retreat in Kwan Um School *
Twój ośrodek / Your Zen Center *
Zen Center, where you pay your monthly membership fees / Ośrodek lub grupa, gdzie wpłacasz miesięczne składki
Your answer
Wskazania / Precepts *
Rok przyjęcia najwyższych wskazań / Highest precepts date *
Your answer
Telefon do osoby, którą należy powiadomić w sytuacjach awaryjnych / Your contact person in case of emergency (phone number) *
Your answer
Czy zdiagnozowano u Ciebie jakąkolwiek fizyczną lub psychiczną dolegliwość? Jaką? Czy potrzebujesz czegoś na odosobnieniu? / Were you diagnosed with any physical or psychological condition? Which? Do you need anything during the retreat?
Your answer
Inne / Other
I.E Do you need bedding/towel etc. / Np. czy potrzebujesz pościel/ręcznik itp.
Your answer
Oświadczam, że uczestniczę w sesji medytacyjnej z własnej woli i zobowiązuję się do przestrzegania reguł oraz grafiku odosobnienia bądź do opuszczenia go zgodnie z decyzją Nauczyciela Prowadzącego Kyolche. Zwalniam Szkołę Zen Kwan Um i wszystkie osoby związane z organizacją sesji z odpowiedzialności za zdrowotne i osobiste rezultaty wynikające z mojego udziału w odosobnieniu. Jestem świadomy/a, że w przypadku niektórych dolegliwości natury psychicznej lub fizycznej trening medytacji może być przeciwwskazany. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZKU. / I therefore certify that I participate in meditation session out of my own will and I consent to follow all rules and schedule of the retreat or otherwise leave it according to the Kyolche Guiding Teacher's decision. I release Kwan Um School of Zen and all session organizers from any responsibility regarding health and personal results coming from my participation in the retreat. I am aware that in case of some mental or physical health issues meditation training might be contraindicated. I agree my personal data can be processed by KUSZ. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.