Ankieta dla pracowniczek i doktorantek UAM
Ankieta jest aktywna do 17 czerwca do 24.00.
Równowaga praca-dom w czasie pandemii COVID – 19
Epidemia koronawirusa COVID – 19 spowodowała, że od marca 2020 roku duża część społeczeństwa, w tym osoby zatrudnione w uczelni zaczęły pracować w trybie zdalnym. Zmieniły się również formy i warunki pracy na stanowiskach niedydaktycznych. Równocześnie w domach zaczęli pracować i uczyć się także członkowie ich rodzin. Najmłodsze dzieci zostały pozbawione opieki żłobkowej i przedszkolnej, osoby zależne straciły część instytucjonalnego wsparcia w zakresie opieki i terapii.
Bieżące analizy wskazują jasno, że jednym z istotnych kryteriów różnicujących wpływ pandemii w perspektywie indywidualnej i społecznej jest płeć oraz że kobiety są w większym stopniu obciążone ekonomicznymi i społecznymi skutkami kryzysu.
Ankieta przygotowana przez zespół „Gdy Nauka Jest Kobietą” Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma na celu zdiagnozowanie głównych problemów związanych z koniecznością pracy zdalnej w domu oraz pracy w rygorze epidemiologicznym, z perspektywy kobiet pracujących na stanowiskach naukowych, dydaktycznych oraz na stanowiskach niedydaktycznych. Celem praktycznym badań jest wstępna diagnoza problemów i potrzeb a także wypracowanie rekomendacji, które pomogą projektować rozwiązania sprzyjające równowadze praca – dom. Wyniki zostaną omówione podczas najbliższego Laboratorium Kobiet (wirtualnego), które odbędzie się 19. czerwca 2020 r.

Prosimy o wypełnienie krótkiego, anonimowego kwestionariusza, (czas wypełniania ok. 20 minut). Dziękujemy!
Zespół „Gdy Nauka Jest Kobietą UAM”
1. Czy przed obecną pandemią pracowała Pani w systemie pracy zdalnej?  *
2. Czy łączenie pracy w warunkach pandemii z obowiązkami rodzinnymi i domowymi jest dla Pani trudne? Proszę ocenić na skali od 1 do 5. *
bardzo łatwe
bardzo trudne
3. Jak zmienił się czas poświęcany przez Panią na pracę zawodową w okresie pandemii w stosunku do czasu sprzed pandemią? *
4. Co osobiście było lub jest dla Pani największym wyzwaniem i/lub trudnością/problemem w kontekście pracy w czasie pandemii? Proszę wymienić kilka najważniejszych. *
5. Ile czasu – w warunkach pracy zdalnej w domu - ma Pani na odpoczynek i regenerację *
6. W jakim stopniu Pani odpowiada w swoim gospodarstwie domowym za poszczególne obowiązki domowe OD ROZPOCZĘCIA PANDEMII. Proszę wskazać swoje zaangażowanie w tabeli poniżej. *
Nie zajmowałam się/zajmowałam się incydentalnie
Wykonywałam niewielką częścią obowiązków
Dzieliłam te obowiązki po równo z osobą/osobami, z którymi mieszkam
Wykonywałam większą część obowiązków
Tylko ja wykonywałam te obowiązki
Nie dotyczy
Sprzątanie
Pranie
Gotowanie
Zakupy
Opieka nad dziećmi
Edukacja dzieci
Organizacja czasu wolnego dzieci
Opieka nad osobą zależną (inną niż dziecko)
7. Jakie nowe obowiązki, zobowiązania, zadania pojawiły się w Pani codzienności w czasie pandemii? Proszę wymienić. *
8. Czy z powodu konieczności równoczesnej pracy i sprawowania opieki nad dziećmi oraz osobami zależnymi zrezygnowała Pani do tej pory z części zadań zawodowych wykonywanych w normalnych warunkach pracy (tzn. przed pandemią)? *
9. Czy z jakiś innych powodów niż opieka nad osobami zależnymi ale wynikających z sytuacji pandemii, zrezygnowała Pani z wykonywania części zadań zawodowych realizowanych w normalnym trybie pracy? *
10. Z jakich zadań, działań, aktywności zawodowych zrezygnowała Pani lub musiała Pani zrezygnować w związku z sytuacją pandemii? Proszę wymienić.
11. Czy pracując zdalnie łatwo było Pani oddzielić czas pracy zawodowej od czasu wolnego? *
12. Proszę ocenić jak czas pracy zawodowej łączony jest z opieką nad dziećmi i osobami zależnymi? *
13. Czy godziny Pani pracy w domu (pora dnia/nocy) są uzależnione od zobowiązań domowych i wobec bliskich osób? *
14. Niezależnie od aktualnego kryzysu, możliwe są rozwiązania, które ułatwiają łączenie obowiązków zawodowych z życiem prywatnym. Czy rozwiązania wprowadzone przez pracodawcę w poniżej wymienionych obszarach pomogłoby Pani w łączeniu obowiązków zawodowych z życiem prywatnym? *
Tak
Nie
Nie mam zdania
W zakresie czasu pracy
W zakresie metod pracy
W zakresie obowiązków służbowych
W zakresie wykorzystywanych narzędzi informatycznych w pracy
W zakresie wsparcia socjalnego
W zakresie organizacji pracy
W zakresie przystosowania stanowiska pracy, warunków lokalowych, sprzętowych itd.
W zakresie procedur awansu
15. Jakie konkretne rozwiązania i zmiany wprowadzone przez pracodawcę pomogłoby Pani w łączeniu obowiązków zawodowych z życiem prywatnym? Proszę wpisać swoje pomysły i propozycje.
15A. W zakresie czasu pracy
15B. W zakresie metod pracy
15C. W zakresie obowiązków służbowych
15D. W zakresie wykorzystywanych narzędzi informatycznych
15E. W zakresie wsparcia socjalnego
15F. W zakresie organizacji pracy
15G. W zakresie przystosowania stanowiska pracy, warunków lokalowych, sprzętowych itd.
15H. W zakresie procedur awansu .
15I. Inne rozwiązania, jakie? Proszę wpisać swoje propozycje.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy