Formularz zgłoszeniowy dla ucznia- konkurs "Dla Niepodległej"
Zapraszamy do wspólnego świętowania 100- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Organizatorem konkursu jest Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w Rzymie wraz z Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie.
Patronat honorowy nad konkursem objęła Ambasada Rzeczyspospolitej Polskij w Rzymie.
Na prace czekamy do 1 listopada włącznie. Wyniki konkursu ogłosimy ok 4 listopada 2018 w formie Kominikatu na stronie www.rzym.orpeg.pl. Nagrodzenie i wyróżnieni uczniowie otrzymają informację na podany adres emailowy.
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 10 listopada 2018 r. w salonach Ambasady RP w Rzymie podczas spotkania Polonii włoskiej z okazji Dnia Niepodległości.

W imieniu organizatorów : Danuta Stryjak , kierownik SPK im. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w Rzymie

1.Imię i nazwisko uczestnika *
Your answer
2. Wiek uczestnika *
Your answer
3. Adres email uczestnika- w przypadku dzieci poniżej 13 roku życia - adres emailowy rodzica/ opiekuna *
Your answer
4. Nazwa szkoły *
Your answer
5. Miejscowość, w której znajduje się szkoła *
Your answer
6. Nazwa organizacji/instytucji prowadzącej szkołę
Your answer
7. Imię i nazwisko prezesa, założyciela organizacji/instytucji prowadzącej szkołę
Your answer
8. Imię i nazwisko kierownika/dyrektora szkoły
Your answer
9. Adres email szkoły/organizacji
Your answer
10. Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego
Your answer
11. Adres email nauczyciela /szkoły
Your answer
12.Wybieram formę pracy *
13. Oświadczam, że praca została przeze mnie ( przez zgłaszanego przeze mnie uczestnika) wykonana osobiście *
Required
14. Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z Regulaminem konkursu i chcę wziąć udział w konkursie zgodnie z określonymi w nim warunkami. *
15.Wyrażam zgodę na przetwarzanie dostarczonych danych przez organizatorów konkursu tj. SPK w Rzymie, ORPEG oraz Ambasadę RP w Rzymie dla celów związanych z realizacją art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony danych *
16. Wyrażam zgodę na wielokrotne wykorzystywanie zdjęć z moim wizerunkiem, wykonanych podczas uroczystości wręczania nagród.Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium w celu promocji konkursu i jego wyników. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms