แบบแจ้งความสนใจอบรมหลักสูตร “ระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร” ระดับพื้นฐาน
โปรดอ่าน : แบบฟอร์มนี้เป็นเพียงแบบแจ้งความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “ระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร” ระดับพื้นฐาน เท่านั้น ภายหลังจากท่านได้รับการลงทะเบียนนี้แล้วสมาคมฯ จะติดต่อกลับไปหาท่านเพื่อแจ้งช่องทางการชำะเงินค่าลงทะเบียน การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ทำการโอนเงินค่าลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่ได้รับแจ้งจากทางสมาคมฯ แล้วเท่านั้น

เนื้อหาการอบรม
ความต้องการน้ำของพืช
- วิธีหาความต้องการน้ำของพืชชนิดต่างๆ ที่ปลูกระยะต่างๆ กันในสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกัน
- รู้ปริมาณน้ำที่ต้องให้แก่พืชและเลือกใข้ระบบได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับพืช
- ความต้องการน้ำของพืชไร่เป็นลิตรต่อไร่ต่อวัน และของไม้ผลเป็นลิตรต่อต้นต่อวัน
ระบบให้น้ำ
- แนะนำระบบให้น้ำต่างๆ แบบสปริงเกลอร์ มินิสปริงเกลอร์ สเปรย์ เจ็ท และน้ำหยด
- การเลือกระบบ หัวจ่ายน้ำ อัตราการจ่ายน้ำที่เหมาะกับชนิดพืช แรงดันที่ต้องใช้ในระบบ
- กำหนดเวลาให้น้ำ รวมทั้งการเลือกชนิดและขนาดของกรองที่ถูกต้อง
เครื่องสูบน้ำ
- แนะนำเครื่องสูบน้ำชนิดต่างๆ
- แสดงความสัมพันธ์ของอัตราการส่งน้ำกับแรงดัน
- การเลือกชนิด ขนาดเครื่องสูบน้ำที่สัมพันธ์กับอัตราการส่งน้ำกับแรงดัน
- เทคนิคการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ อุปกรณ์ ขนาดท่อดูดและท่อส่งที่ถูกต้อง
ท่อที่ใช้ในการเกษตร
- คุณสมบัติ ขนาด และความสามารถรับแรงดันของ ท่อพีวีซี ท่อพีอี
- อุปกรณ์การต่อท่อพีวีซี ท่อพีอี
- การสูญเสียแรงดันจากความเสียดทานในท่อ การเลือกขนาดท่อที่เหมาะกับอัตราการส่งน้ำและแรงดัน
- แนวทางการวางท่อ การแบ่งแปลง ขนาดท่อเมน ท่อเมนย่อย และท่อย่อยในแปลง
ภาคปฏิบัติ
- สาธิตการทดสอบคุณสมบัติเครื่องสูบน้ำ
- สาธิตการให้ปุ๋ยแบบเวนจูรี่
- สาธิตชนิดและแรงดันของหัวจ่ายน้ำ
- สาธิตแรงเสียดทานในท่อเล็กและท่อใหญ่

คำนำหน้านาม *
ชื่อ *
กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อเพื่อประโยชน์ในการพิมพ์ใบประกาศนียบัตร
Your answer
นามสกุล *
กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของนามสกุลเพื่อประโยชน์ในการพิมพ์ใบประกาศนียบัตร
Your answer
ที่อยู่
กรุณาระบุที่อยู่ให้ชัดเจนเพื่อการออกใบเสร็จรับเงิน
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ *
กรุณาระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้สะดวก
Your answer
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร *
โปรดระบุช่องทางที่สามารถติดต่อได้สะดวก เช่น Email Address, Line ID, Facebook ID
Your answer
Email Address
กรุณาระบุอีเมลของท่าน (ถ้ามี)
Your answer
กรุณาระบุประเภทอาหาร
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย. Report Abuse - Terms of Service